Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Chốt ngày tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt

24/08/2022 17:53 GMT+7
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa công bố nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022. Tổng số tiền mà Rạng Đông phải chi để thanh toán cổ tức đợt 1/2022 là gần 57,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 29/08 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 26/09 Thời gian thực hiện thanh toán ngày 08/09/2022.

Với gần 23 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp phải chi để thanh toán cổ tức đợt 1/2022 cho cổ đông hiện hữu đạt gần 57,5 tỷ đồng.

Được biết, Rạng Đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 50% sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 vào tháng 9/2022 với tỷ lệ 25% và dự kiến đợt 2 sẽ chi trả vào tháng 4/2023 với tỷ lệ 25% còn lại.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Chốt ngày thanh toán việc tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã; RAL)

Rạng Đông chuẩn bị "cán đích" về kế hoạch lợi nhuận cả năm

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Chốt ngày thanh toán việc tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt - Ảnh 2.

Kết quả SXKD từ 2019 đến nay của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, Rạng Đông ghi nhận doanh thu đạt 1.345,95 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,22 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 26,3% về còn 26,2%.

Lũy kế bán niên, doanh thu Rạng Đông đạt 3.127,9 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 217,7 tỷ đồng, tăng 14,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 274,7 tỷ đồng. Như vậy, Rạng Đông đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu cả năm và 79% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, tại báo cáo soát xét bán niên 2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Rạng Đông ghi nhận âm 582 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 178,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm 326,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âmm 153,8 tỷ đồng. Tuy nhiên dòng tiền tài chính dương 903,8 tỷ đồng, trong đó tiền thu về ghi nhận 1.011,3 tỷ đồng là từ phát hành thêm cổ phiếu.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Rạng Đông tăng 16,5% so với đầu năm lên 6.283,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.029,3 tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.245,3 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 613 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 697,2 tỷ đồng lên 4.029,3 tỷ đồng. Như vậy, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ khi niêm yết chủ yếu do gia tăng các khoản phải thu ngắn hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/08, cố phiếu RAL không có sự thay đổi gì so với phiên giao dịch liền kề, hiện vẫn đang ở mức 100.900 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo