Lần đầu tiên doanh thu Camimex Group (CMX) vượt 2.000 tỷ, lợi nhuận tăng 37%

08/02/2022 10:57 GMT+7
Lũy kế trong năm 2021, Camimex Group (HoSE: CMX) ghi nhận doanh thu đạt 2.190 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên CMX báo doanh thu vượt hơn 2.000 tỷ đồng kể từ khi tham gia tái cấu trúc từ doanh nghiệp nhà nước trên đà mất kiểm soát đến nay.

Công ty cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 757,7 tỷ đồng tăng 151,5%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,7% về còn 12,5%.

Lợi nhuận gộp tăng 68% lên 94,55 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 71,6% lên 19,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 213% so với cùng kỳ lên 35,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 15,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV,  Camimex Group lãi 23,8 tỷ đồng tăng trưởng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân là do lợi nhuận gộp và hoạt động khác tăng trong khi chi phí hoạt động tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí logistic & chi phí 3 tại chỗ) tăng làm giảm lợi nhuận.

Lần đầu tiên doanh thu Camimex Group (CMX) vượt 2.000 tỷ, lợi nhuận tăng 37% - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính quý IV của CMX.

Lũy kế trong năm 2021, Camimex Group ghi nhận doanh thu đạt 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 53,7% và 37,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Đây cũng là lần đầu tiên CMX báo doanh thu vượt hơn 2.000 tỷ đồng kể từ khi tham gia tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn từ doanh nghiệp nhà nước trên đà mất kiểm soát đến nay.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 33% chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, CMX thu về gần 65 tỷ đồng lãi ròng, tăng 37%.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.629 tỷ đồng và 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 113,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương 0,4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ ghi nhận dương 457,97 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 445,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 465,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của CMX tăng 62,6% so với đầu năm lên 2.427,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 865,5 tỷ đồng, chiếm 35,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 624,4 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 435,3 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 333,9 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 108,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 324,5 tỷ đồng lên 624,4 tỷ đồng; tồn kho tăng 43,7%, tương ứng tăng thêm 263,1 tỷ đồng lên 865,5 tỷ đồng. Chính vì hai khoản mục này tăng mạnh dẫn tới dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính suy yếu mạnh trong năm 2021.


O.L