Cao su Tây Ninh (TRC): Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền 10%

30/11/2022 07:57 GMT+7
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) vừa thông báo về việc thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HoSE: TRC) vừa thông báo sẽ bắt đầu thực hiện triển khai phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ vào ngày 19/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 16/12. Cao su Tây Ninh dự kiến ngày 31/01/2023 sẽ thực hiện thanh toán cổ tức lần này. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TRC. Với hơn 29,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, Cao su Tây Ninh sẽ chi tương đương hơn 29 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Cao su Tây Ninh có thông qua mức chia cổ tức dự kiến trong năm 2022 sẽ là 10%. Như vậy, sau lần tạm ứng này, TRC đã hoàn thành xong tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu cho năm 2022.

Cao su Tây Ninh báo lãi quý III có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ

Cao su Tây Ninh (TRC): Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III 2022 của Cao su Tây Ninh

Trong quý III, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 124,8 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Cao su Tây Ninh ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 62%, xuống còn 12,3 tỷ đồng. uy nhiên, biên lãi gộp lại suy giảm từ 31% xuống còn 21%, khiến lợi nhuận gộp của Công ty chỉ còn gần 26 tỷ đồng, giảm 10%. Theo TRC, nguyên nhân sự sụt giảm trên đến từ giá bán mủ cao su quý 3 thấp hơn cùng kỳ, cụ thể giảm từ 40,6 triệu đồng/tấn xuống còn 39,6 triệu đồng/tấn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của TRC tăng 29%, đạt 340,8 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế giảm 22%, còn 45,9 tỷ đồng.

Năm 2022, TRC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 74,8 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, TRC đã hoàn thành lần lượt 93,6% và 61,4% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/09/2022, Tổng tài sản của TRC không thay đổi nhiều so với đầu năm, chỉ tăng 3%, lên 2.041 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khoản mục tài sản cố định tăng mạnh nhất với 62%, lên 780 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 22%, lên 222 tỷ đồng.

Nợ phải trả của TRC tăng 9%, lên 453 tỷ đồng, chủ yếu do khoản mục người mua trả tiền trước tăng mạnh lên 28 tỷ đồng, gấp 2,6 lần đầu năm. Đối với các khoản vay tài chính, tổng nợ của TRC giảm nhẹ 5%, về 253 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11, giá cổ phiếu TRC tăng 3,17% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 26.000 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo