Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm qua

28/12/2019 11:49 GMT+7
Quảng Ninh lần đầu thu ngân sách kỷ lục gần 46.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,01%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ngày 25.12, UBND tỉnh Quảng Ninh họp phiên thường kỳ tháng 12 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và quý 1/2020.

Theo đó, năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 45.900 tỉ đồng, tăng 11% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thu nội địa đạt trên 34.300 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong 10 năm qua với tỷ lệ 12,01%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, các lĩnh vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ 2018 và có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 14 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 5,75 triệu lượt, tăng 10% cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 12,74%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ ra những hạn chế trong năm 2019, đó là việc triển khai nhiệm vụ của các sở, ngành còn chậm; số lượng doanh nghiệp mới thành lập còn chưa lớn; tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ còn chưa tương xứng. Đặc biệt, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản ở các địa phương trên địa bàn còn trì trệ.

Về nhiệm vụ năm 2020, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh,  yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, quyết tâm giữ vững tăng trưởng kinh tế trên 12%, thu ngân sách không thấp hơn 48.000 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỉ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 11.000 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên