Cấp thoát nước Long An (LAW): Báo lãi ròng 6 tháng đầu năm chỉ 6,5 tỷ đồng, giảm 49%

09/07/2021 05:49 GMT+7
Kết thúc quý II/2021, LAW báo lãi ròng giảm 36%, xuống còn 3,5 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do trong kỳ LAW tăng chi phí mua nước mặt, giảm khai thác nước ngầm.

CTCP Cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 65 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 12 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng cao gấp hơn 2 lần so tăng mạnh chi phí lãi vay, LAW chi trả lần lượt hơn 2 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng cho hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Kết thúc quý II/2021, LAW báo lãi ròng giảm 36%, xuống còn 3,5 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do trong kỳ LAW tăng chi phí mua nước mặt, giảm khai thác nước ngầm.

Cấp thoát nước Long An (LAW): Báo lãi ròng 6 tháng đầu năm chỉ 6,5 tỷ đồng, giảm 49% - Ảnh 1.

Kết thúc quý II/2021, LAW báo lãi ròng giảm 36%, xuống còn 3,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, LAW đạt 121 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với cùng kỳ, do chi phí giá vốn và lãi vay tăng cao nên LNST đạt 6,5 tỷ đồng, giảm gần 49% so với nửa đầu năm 2020.

Được biết, năm 2021 LAW đặt kế hoạch đạt  208 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hơn 11,5 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, LAW đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản ghi nhận gần 312 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến lên hơn 21 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm chủ yếu đến từ khoản trả trước cho người bán ngắn hạn.

Tại ngày 30/6/2021, Nợ phải trả của LAW còn hơn 144 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 17 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn hơn 77 tỷ đồng.

Q.D