Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Hàng không (AIC) Lê Tuấn Dũng

27/05/2024 16:34 GMT+7
Bộ Tài chính mới đây đã có công văn chấp thuận ông Lê Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC).

Ngày 26/4, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Bảo hiểm Hàng không đã có thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, Bảo hiểm Hàng không bổ nhiệm ông Lê Tuấn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước đó, ông Dũng không đảm nhiệm chức vụ, cũng như không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Bảo hiểm Hàng không. Ông Lê Tuấn Dũng sinh ngày 27/7/1974, có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Bảo hiểm.

Năm 1996, ông là chuyên viên Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí. Đến năm 1998, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tái bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện. Năm 2003 - 2005, ông Dũng là trưởng phòng quản lý Nghiệp vụ - Pháp chế tại Bảo hiểm Bưu điện.

Từ năm 2005 - 2007, ông Dũng là Phó Giám đốc Hội sở giao dịch tại Bảo hiểm Bưu điện. Năm 2008, ông Dũng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Hàng hải tại Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội.

Giai đoạn từ năm 2008 - 2012, ông Dũng được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội.

Từ năm 2012 - 2013, ông Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank. Từ năm 2013 - 2023, ông Dũng được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank.

Từ năm 2023 - 2024, ông Dũng là chuyên gia tư vấn chiến lược tại Tổng Công ty Bảo hiểm BSH.

Ngày 23/5/2024, Bộ Tài chính đã có công văn chấp thuận ông Lê Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không, thay bà Lê Thị Hà Thanh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Hàng không (AIC) Lê Tuấn Dũng- Ảnh 1.

Thành viên HĐQT & BKS mới ra mắt đại hội cổ đông của Bảo hiểm Hàng không.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT Bảo hiểm Hàng không nhận định, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Dự báo GDP tiếp tục tăng trưởng tốt, mang lại tín hiệu đáng mừng cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Lãnh đạo Bảo hiểm Hàng không dự báo doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 12%.

Trước những cơ hội và thách thức này, Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu nâng cao vị trí trong TOP 10 về thị phần các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, hoạt động đầu tư theo hướng an toàn, hiệu quả.

Năm 2024, Bảo hiểm Hàng không lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.924,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 32,24 tỷ đồng.

Linh Anh
Cùng chuyên mục