Khánh Hòa: Chi trả tiền bảo hiểm cho 2 khách hàng vay

17/11/2022 07:56 GMT+7
Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp - chi nhánh Khánh Hòa (ABIC Khánh Hòa) vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vạn Ninh (Agribank Vạn Ninh) tổ chức chi trả tiền bảo hiểm cho 2 khách hàng vay trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Ngày 16/11, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp - chi nhánh Khánh Hòa (ABIC Khánh Hòa) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vạn Ninh (Agribank Vạn Ninh) tổ chức chi trả tiền bảo hiểm cho 2 khách hàng vay trên địa bàn huyện Vạn Ninh tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng không may gặp rủi ro qua đời do bệnh tật.

Khánh Hòa: Chi trả tiền bảo hiểm cho 2 khách hàng vay - Ảnh 1.

Chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng. Ảnh: H.D

Đó là ông Nguyễn Văn Nhẹ, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Trúc Hương sinh năm 1988. Ông Nhẹ đã vay 200 triệu đồng tại Agribank Vạn Ninh với mục đích sản xuất kinh doanh và tham gia Bảo hiểm bảo an tín dụng với mức trách nhiệm 200 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 18 tháng với phí bảo hiểm là 0.90%/năm. 

Vào tháng 8/2022 ông Nhẹ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời sau đó. ABIC Khánh Hòa đã thay khách hàng trả tiền vay, lãi tiền vay cho Agribank Vạn Ninh với tổng số tiền bồi thường 203.381.000 đồng, trong đó bao gồm 200.000.000 đồng quyền lợi bảo hiểm cơ bản, lãi tiền vay 1.381.000 đồng và hỗ trợ mai táng phí 2.000.000 đồng. 

Còn bà Hương vay tiêu dùng qua lương với số tiền vay 180 triệu đồng, tham gia bảo hiểm bảo an với mức 175 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 12 tháng với phí bảo hiểm 0,65%/năm. Tháng 8/2022 bà Hương không may bị bệnh và qua đời. ABIC Khánh Hòa đã thay mặt khách hàng trả tiền vay cho Agribank Vạn Ninh với tổng số tiền 177.000.000 đồng, trong đó 175.000.000 đồng quyền lợi bảo hiểm cơ bản, 2.000.000 đồng hỗ trợ mai táng phí.


Công Tâm