Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Sắp mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn trị giá 100 tỷ đồng

22/11/2022 09:49 GMT+7
Lô trái phiếu BVSH2123001 được phát hành ngày 22/12/2021 (đáo hạn ngày 22/12/2023) có giá trị 100 tỷ đồng và được sở hữu bởi 1 tổ chức nước ngoài. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của công ty chứng khoán này.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) vừa thông báo Nghị quyết về việc thông qua mua lại toàn bộ trước hạn Trái phiếu BVSH2123001 được phát hành ngày 22/12/2021 (đáo hạn ngày 22/12/2023).

BVS cho biết, lô trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu với số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu; tương ứng với tổng mệnh giá lên tới 100 tỷ đồng. Toàn bộ lô này đều được sở hữu bởi 1 tổ chức nước ngoài song phía công ty không có thuyết minh chi tiết. Ngày mua lại trái phiếu trước hạn sẽ vào ngày 30/11/2022. Giá mua lại sẽ bằng tổng khoản gốc của các trái phiếu được mua lại.

Tính đến cuối quý III/2022, BVS đang có tổng nợ phải trả ở mức 2.183 tỷ đồng - giảm 39% so với đầu năm. Trong số này, 1.058 tỷ đồng là nợ vay tài chính ngắn hạn.

Sau điều chỉnh, BVS ghi nhận mới hoàn thành 48% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Trước đó 3 ngày, BVS cũng mới công bố về việc điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. Hồi đầu năm, BVS doanh thu năm 2022 ở mức 1.169 tỷ đồng, lãi trước thuế 351 tỷ và lãi sau thuế 283 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, tổng doanh thu cả năm sẽ giảm 20,9% so với kế hoạch ban đầu về còn 925 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế được điều chỉnh giảm lần lượt 39,2% và 41,3% còn 213,6 tỷ và 166,4 tỷ (giảm gần 117 tỷ so với kế hoạch ban đầu).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 646 tỷ đồng doanh thu hoạt động - giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021 và mới chỉ thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng và mới chỉ hoàn thành gần 48% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, giá cổ phiếu BVS tăng 2,16% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 14.200 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo