Chứng khoán Bảo Việt (BVS) điều chỉnh kế hoạch lãi 2022 giảm tới 41%

20/11/2022 09:05 GMT+7
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, sau điều chỉnh, doanh thu của BVS còn 925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 166,4 tỷ đồng lần lượt giảm 21% và 41% so với kế hoạch đưa ra trước đó.

Như vậy với kế hoạch mới, doanh thu và lợi nhuận 2022 của công ty chứng khoán này dự kiến giảm lần lượt 20% và 10% so với kết quả 2021.

Trong quý III, Bảo Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 162 tỷ đồng - giảm gần 29% so với cùng kỳ năm trước và giảm mạnh so với mức 234 tỷ đồng trong quý II. Đây cũng là quý giảm doanh thu thứ 3 liên tiếp của Bảo Việt kể từ mức 352 tỷ đồng ghi nhận trong quý IV/2021.

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm doanh thu quý này chủ yếu do doanh thu môi giới chứng khoán và thu từ mảng tự doanh giảm mạnh.

Cụ thể trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của BVS chỉ đạt 11,4 tỷ đồng - giảm 49% so với quý III/2021; thu từ môi giới chứng khoán giảm 40% xuống còn 67 tỷ đồng; thu từ cho vay margin và ứng trước tiền bán cũng giảm 22% so với cùng kỳ và chỉ đem về khoảng 58 tỷ đồng doanh thu.

Kết quả, BVS báo lãi trước và sau thuế đạt lần lượt hơn 47 tỷ và 38 tỷ đồng - tăng 11% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 646 tỷ đồng doanh thu hoạt động - giảm 18% so với cùng kỳ năm 2021 và mới chỉ thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu BVS tăng 2,21% lên 13.900 đồng/cp.An Vũ