Chứng khoán Thành công dừng “game” tăng vốn

20/06/2024 19:44 GMT+7
Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC, HoSE: TCI) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại Đại hội, tờ trình về việc dừng tăng vốn đã được cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,95%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Chứng khoán Thành Công đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế ghi nhận 58,4 tỷ đồng, giảm 16,5% so với năm 2022 (70 tỷ đồng).

Với kết quả này, Chứng khoán Thành công dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương đương phát hành 5,8 triệu cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Chứng khoán Thành Công thông qua mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 81 tỷ đồng, tăng 38% so với thực hiện 2023.

Chứng khoán Thành công

Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCI.

Kế hoạch trên được đề ra dựa trên cơ sở mục tiêu 18% trên vốn đầu tư cho mảng tự doanh. Mảng cho vay margin, mục tiêu lãi suất cho vay tối thiểu là 11,5%/năm, phí môi giới tính trên dự phóng tổng giá trị giao dịch 40.000 tỷ đồng năm 2024.

Theo chia sẻ từ Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đông Hải, mảng tư vấn đầu tư và ngân hàng đầu tư sẽ còn phụ thuộc vào các thương vụ công ty sẽ chốt năm nay.

Các năm 2023 và 2024, HĐQT đánh giá tình hình mảng này đang thận trọng hơn trước đáng kể. Kế hoạch lợi nhuận 2024, HĐQT đưa ra trên quan điểm quản trị rủi ro, làm đến đâu chắc đến đây, không làm mất vốn cổ đông.

Chứng khoán Thành công dừng “game” tăng vốn- Ảnh 2.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua.

Đáng chú ý, tờ trình về việc chấm dứt thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu ESOP thông qua từ năm 2023 cũng đã được đại hội thông qua, với tỷ lệ tán thành lên tới 99,95%.

Theo TCI, Chứng khoán Thành Công ra Nghị quyết tăng vốn vào năm 2022, thời đỉnh điểm của thị trường (1.500 điểm), sau giai đoạn đó, thị trường dần đi xuống và chậm phục hồi. Do đó, nếu thực hiện tăng vốn vào thời điểm này có thể khiến cổ đồng mất thêm tiền, mất thêm vốn; Đồng thời, không tốt cho Công ty. Do đó, với phương châm "không để cổ đông mất vốn", TCI quyết định dừng phương án tăng vốn. Khi thị trường thuận lợi hơn, giá cổ phiếu tốt hơn, phương ăn này sẽ được cân nhắc thực hiện lại, sao cho tốt nhất cho cổ đông.


Thế Anh
Cùng chuyên mục