Chứng khoán Trí Việt (TVB) lên kế hoạch thoát lỗ và không trả cổ tức 2022

25/06/2023 13:31 GMT+7
Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. TVB lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 62 tỷ và 16 tỷ đồng. Đồng thời, TVB muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu để giám vốn điều lệ.

Chứng khoán Trí Việt lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2023

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, doanh thu năm 2022 của Chứng khoán Trí Việt giảm 67% so với năm trước, tương ứng đạt gần 157 tỷ đồng. Công ty ghi nhận một năm kinh doanh không thành công khi báo lỗ ròng gần 318 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán bái lãi tới 18 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do khoản trích lập dự phòng phải thu do các rủi ro thu hồi nợ.

Sau kết quả kinh doanh năm 2022, căn cứ vào nguồn lực của Công ty, sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán, quy mô thanh khoản thị trường đã giảm chỉ còn 1/3 đến 1/2 so với thời kỳ năm 2021. Chứng khoán Trí Việt quyết định năm 2023 tập trung chính vào hoạt động tự doanh.

Chứng khoán Trí Việt (TVB) lên kế hoạch thoát lỗ và không trả cổ tức 2022 - Ảnh 2.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chứng khoán Trí Việt lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 62 tỷ đồng (giảm hơn 60% so với thực hiện năm 2022) và đưa lợi nhuận sau thuế từ lỗ 318 tỷ lên dự kiến lãi 16 tỷ đồng.

Về chiến lược phân bổ trong hoạt động tự doanh, chủ toạ tại đại hổi chia sẻ: "TVB dự kiến phân bổ 90% vào các cổ phiếu bluechip, vốn hoá lớn và vốn hoá vừa. Trong đó, từ 50-70% là đầu tư trung-dài hạn, 30-50% là đầu tư ngắn hạn dưới 3 tháng và phân bổ 5-10% để đầu tư ngắn hạn từ 1-3 tháng"

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, TVB cho biết trong năm đã báo lỗ và số dư lợi nhuận chưa phân phối là âm 182 tỷ đồng nên không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2022.

Về vấn đề chi trả cổ tức năm 2023, TVB thông qua kế hoạch chia tỷ lệ không quá 10% vốn điều lệ.

Chứng khoán Trí Việt muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Bên cạnh đó, tại đại hội, Chứng khoán Trí Việt thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. TVB sẽ căn cứ vào diễn biến thị trường và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, nhằm mục đích ổn định giá cổ phiếu, giảm bớt số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại tối đa không quá 5 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ căn cứ theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện do HĐQT quyết định, dự kiến trong năm 2023 sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu.

Gần đây, TVB đang trong diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong ĐHĐCĐ, Chứng khoán Trí Việt cũng cho biết: Để đưa cổ phiếu TVB ra khỏi diện hạn chế giao dịch, Công ty đã hoàn thành xong các thủ tục hành chính với HoSE và đã khắc phục được nguyên nhân gây ra tình trạng đó. Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với HoSE để đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế sớm nhất.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, giá cổ phiếu TVB đang ở mức 5.950 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục