Chứng khoán VIX báo lãi năm 2023 cao kỷ lục

21/01/2024 12:10 GMT+7
Luỹ kế cả năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 966,4 tỷ đồng - đây cũng là mức lợi nhuận mà VIX đạt cao nhất kể từ khi niêm yết tới nay. Với kết quả trên, VIX đã hoàn thành 105% kế hoạch đã điều chỉnh tăng hồi tháng 9/2023.

Chứng khoán VIX vượt 5% kế hoạch lợi nhuận sau khi điều chỉnh tăng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 341 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng trưởng ấn tượng từ 155 tỷ đồng lên 233 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng gần 82% lên 81 tỷ đồng. VIX không ghi nhận có cho mảng lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong quý này.

Bên cạnh đó, doanh thu mảng môi giới giảm gần 19% xuống còn 25,7 tỷ đồng; mảng lưu ký chứng khoán tăng 16% lên hơn 940 triệu đồng và đặc biệt, mảng tư vấn tài chính tăng mạnh tới 500% từ hơn 150 triệu lên 900 triệu đồng.

Chứng khoán VIX báo lãi năm 2023 cao kỷ lục - Ảnh 1.

Tóm tắt báo cáo tài chính quý IV 2023

Trong kỳ, chi phí hoạt động được tiết giảm mạnh, từ hơn 360,9 tỷ xuống còn 92,1 tỷ đồng, chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 87,2% lên 16,1 tỷ đồng. VIX không khi nhận phát sinh chi phí tài chính trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản này có 130 triệu đồng.

Cuối cùng, Chứng khoán VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 235,3, lợi nhuận sau thuế đạt 191,2 tỷ đồng; 2 khoản mục này tăng rất nhiều so với khoản lỗ của cùng kỳ năm trước là 130 tỷ và 102 tỷ đồng.

Theo giải trình, lãnh đạo Chứng khoán VIX cho biết: chỉ số VN-Index tại cuối quý IV/2023 tăng 12% so với đầu năm, danh mục chứng khoán tự doanh đang nắm giữ của công ty có sự tăng trưởng đáng kể so với cuối quý IV năm trước.

Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2023, dư nợ từ hoạt động cho vay ký quỹ của công ty đạt mốc 3.000 tỷ đồng, tăng 168% so với đầu năm dẫn tới lợi nhuận từ hoạt động phải thu và cho vay trong quý IV/2023 tăng 81% so với quý IV/2022.

Chứng khoán VIX báo lãi năm 2023 cao kỷ lục - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế 10 năm của Chứng khoán VIX

Nhìn chung cả năm 2023, Chứng khoán VIX báo doanh thu hoạt động đạt 1.624 tỷ đồng, tăng 36,8% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 966,4 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần khoản lãi 312 tỷ đồng của năm 2022. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất của VIX kể từ khi niêm yết.

Được biết vào hồi tháng 9/2023, Chứng khoán VIX đã thông qua kế hoạch nâng lợi nhuận sau thuế từ 540 tỷ đồng lên 920 tỷ đồng, tương ứng tăng 70,4%. Như vậy, với kết quả trên, VIX đã hoàn thành 105% kế hoạch đã điều chỉnh.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VIX đạt 9.087 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 5.791 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục