Cổ phiếu tăng 100% sau 2 tháng, Sơn Hà (SHI) toan tính gì khi lùi ngày Đại hội thường niên?

22/04/2021 09:28 GMT+7
Cổ phiếu tăng 100% sau 2 tháng, Sơn Hà (SHI) toan tính gì khi lùi ngày Đại hội thường niên?
Trong 2 tháng qua, cổ phiếu SHI của CTCP Quốc tế Sơn Hà đã nhảy vọt từ mức 10.350 đồng/cổ phiếu lên mức 21.700 đồng/cổ phiếu ở thời điểm ngày 20/04/2021.

Hội đồng Quản trị của CTCP Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI) đã có quyết nghị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội thường niên năm 2021 sẽ được lùi khoảng 1 tháng đến ngày 20/05/2021 thay vì ngày 23/04/2021 như đã thống nhất trước đó.

Sơn Hà không đưa ra lý do vì sao điều chỉnh lùi ngày họp quan trọng này. Nội dung kỳ họp thường niên được Sơn Hà thông báo không có thay đổi so với công bố trước đó.

Hồi đầu tháng 4, Sơn Hà đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, có 3 nội dung quan trọng cần chú ý: tờ trình tăng vốn điều lệ (chưa được công bố); thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, Sơn Hà dự trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 100 tỷ đồng. Cổ tức kế hoạch 2021 dự kiến 10%.

Trong bài phát biểu gửi đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng (trích Báo cáo thường niên năm 2020), chủ tịch Sơn Hà, ông Lê Vĩnh Sơn cho biết, giai đoạn 2021 – 2023, Sơn Hà đổi mới tư duy và cách làm, kỳ vọng sẽ chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng trên 30% so với năm 2020.

Trước đó, ngày 10/3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI) được chọn làm nhà đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I – khu vực 2 tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án khu công nghiệp Tam Dương I, được thực hiện tại xã Hướng Đạo, xã Đạo Tú và thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô sử dụng đất của dự án 162,33 ha. Với tổng vốn đầu tư của dự án là 1.316,12 tỷ đồng.

Sau khi có thông tin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định cho Sơn Hà đầu tư KCN hơn 162ha tại Vĩnh Phúc, cổ phiếu SHI của Sơn Hà đã có nhiều phiên tăng trần liên tiếp và lập kỷ lục giá sau khoảng 3 năm trở lại đây. Hiện mức giá SHI 21.700 đồng/cổ phiếu.

Q. Nguyễn