Comeco (COM) dự trình lợi nhuận giảm hơn nửa, dự kiến đạt 16 tỷ đồng

02/04/2024 14:42 GMT+7
Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (Comeco; HoSE: COM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 19/4 tại Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.

Comeco dự trình lợi nhuận giảm 53%

Comeco (COM) dự trình lợi nhuận giảm hơn nửa, dự kiến đạt 16 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trong tài liệu đại hội, Comeco dự báo năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức doanh thu dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng, thấp hơn năm trước 8%; lãi ròng dự kiến đạt 16 tỷ đồng, giảm 53%. 

Về cổ tức năm 2024, Comeco dự kiến trình mức tối thiểu là 15% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng) cho năm 2024, bằng năm trước.

Comeco cho biết: tuỳ thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định cho việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm (nếu có).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Comeco sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%. Công ty dự kiến cần chi hơn 21,1 tỷ đồng để thực hiện việc trả cổ tức này. Ngày thực hiện chi trả sẽ vào ngày 5/4 tới. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

Comeco (COM) dự trình lợi nhuận giảm hơn nửa, dự kiến đạt 16 tỷ đồng- Ảnh 2.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Về kế hoạch thù lao, COM dự kiến trình mức 10 triệu đồng/tháng cho Chủ tịch, 7,5 triệu đồng/người/tháng cho các Thành viên HĐQT; Trưởng BKS và các thành viên trong ban nhận 5 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo tài liệu, COM dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Bùi Huy Thắng, và bầu bổ sung 1 thành viên cho nhiệm kỳ 2022-2026.

Ngày 20/3 vừa qua, ông Bùi Huy Thắng có gửi đơn xin từ nhiệm lên công ty với lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 2/4, giá cổ phiếu COM hiện vẫn đang đứng tại mức tham chiếu 33.450 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục