Công ty CP chứng khoán Kenanga Việt Nam bị kiểm soát đặc biệt

22/05/2022 08:39 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đặt Công ty CP chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt bắt đầu từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Ngày 19/5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đặt Công ty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Công ty Cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS), tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Vàng Việt Nam, được thành lập ngày 03/12/2007 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2008, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Giai đoạn từ 2008-2009, sau khi nhận khoản đầu tư từ đối tác chiến lược - Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư K&N Kenanga Holdings Berhard - công ty chứng khoán này đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng và đổi tên thành Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

Ngày 10/3/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) từ ngày 11/3/2015 đến ngày 20/3/2015 do vi phạm quy định về nộp phí quản lý thành viên.

Đến tháng 8/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  chấm dứt tư cách thành viên giao dịch với công ty này.


Lan Hương