Công viên nước Đầm Sen (DSN) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023, cổ tức tối thiểu 24%

09/03/2023 08:36 GMT+7
HĐQT Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) dự trình kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 210 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 40%.

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, năm nay, Công ty dự kiến doanh thu năm nay đạt khoảng 210 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận chưa được đưa ra.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông về việc xóa bỏ các lĩnh vực kinh doanh: nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; điều hành tour du lịch (dịch vụ du lịch lữ hành nội địa) do 2 lĩnh vực này thuộc ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận. Trong khi đó, Công ty đã có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Về cổ tức, HĐQT dự trình kế hoạch chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%, năm 2023 tối thiểu ở mức 24%.

Công viên nước Đầm Sen (DSN) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023, cổ tức tối thiểu 24% - Ảnh 1.

Kế hoạch năm 2023 của DSN

Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 28/3/2023 tại trụ sở chính Công ty ở phường 3, quận 11, TP.HCM.

Năm 2022, DSN ghi nhận doanh thu thuần đạt 232 tỷ đồng - gấp 9 lần cùng kỳ, giá vốn chỉ tăng 3 lần lên hơn 80 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp năm nay của DSN đã tăng mạnh lên 152 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ gần 1,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm hơn 63% xuống còn 15 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng gấp 3 lần năm trước; chi phí thuế cũng tăng mạnh lên gần 28 tỷ đồng.

Kết quả năm 2022, DSN báo lãi gần 108 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2021. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong suốt lịch sử hoạt động của Công viên nước Đầm Sen.

Năm 2022, DSN đặt mục tiêu doanh thu đạt 100 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 37 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, công ty đã ghi nhận vượt lần lượt 132% và 191%


A.Vũ
Cùng chuyên mục