Coteccons: Quý I báo lãi 22 tỷ đồng, dự kiến nới room ngoại lên 100%

25/04/2023 13:48 GMT+7
Coteccons báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt 22 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Công ty dự kiến nới room ngoại lên 100%.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 3.129,6 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh lên hơn 3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn 55,6 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ 2022.

Doanh thu tài chính tăng 12% lên 85 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng tới 167% lên 31,8 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18% xuống còn 72,4 tỷ đồng; Lỗ công ty liên kết 5,8 tỷ đồng.

Kết quả, Coteccons báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt 22 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

 Coteccons báo lãi quý I giảm 24,5%,  - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý I/2023 của Coteccons

Tính tới cuối quý I, tổng tài sản của Coteccons đạt 20.042 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 86,5% lên 1.984 tỷ đồng; chứng khoản kinh doanh ghi nhận 254 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tới 60,7 tỷ đồng; đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn tăng 28,7% lên 2.046 tỷ đồng; Khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 11.317 tỷ, chủ yếu từ khách hàng với 10.928 tỷ đồng; Công ty phải trích lập dự phòng 1.062 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái.

Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 2.598 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 69 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 9,8% lên 11.805 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 11.304 tỷ đồng; tổng nợ vay tăng 8% lên 1.163 tỷ đồng.

Theo tài liệu dự trình ĐHĐCĐ thường niên, năm 2023 Coteccons dự kiến doanh thu là 16.249 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 233 tỷ, lần lượt tăng 12% và 11 lần với thực hiện năm ngoái.

Coteccons đặt mục tiêu đến năm 2025 doanh thu sẽ đạt 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD nên ngay tại thời điểm này, công ty xác định việc có được một chiến lược để mở rộng quy mô doanh thu là rất cần thiết.

Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty dự trình kế hoạch phát hành tỷ lệ 3:1, sở hữu 3 cổ phiếu được quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới, nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển. Coteccons dự kiến phát hành thêm hơn 24,8 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ từ 788,3 tỷ đồng lên 1.036,4 tỷ đồng.

Coteccons cũng trình cổ đông sửa đổi một số ngành nghề và đồng thời bỏ ngành nghề sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao để nâng room ngoại lên tối đa 100%.

Thêm một tờ trình đáng chú ý khác đó là đề xuất gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons; phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên với tỷ lệ 12,5% cho 5 năm, được phân bổ theo hình thức lương và thưởng.


O.L