Đà Nẵng thành lập tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ thủ tục dự án đầu tư công

22/03/2024 16:33 GMT+7
Đà Nẵng thành lập tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ thủ tục dự án đầu tư công. Quyết định vừa được UBND TP.Đà Nẵng ban hành.

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 542/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ thủ tục đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ thủ tục đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Hà Nam - Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng làm Tổ trưởng, bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực, ông Võ Tấn Hà- Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó và bộ phận giúp việc.

Tổ công tác được thành lập có nhiệm vụ rà soát các khó khăn, vướng mắc, trao đổi để tìm hướng tháo gỡ, đề xuất xử lý ở các sở, ngành một cách cụ thể trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị, tham mưu, báo cáo và đề xuất lãnh đạo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đà Nẵng thành lập tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ thủ tục dự án đầu tư công- Ảnh 2.

Đà Nẵng thành lập tổ công tác đôn đốc, xử lý hồ sơ thủ tục dự án đầu tư công. Ảnh Đình Thiên

Năm 2023, giải ngân đầu tư công của Đà Nẵng đạt 6.558 tỷ đồng/7.947 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 82% kế hoạch được giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (85%) và xếp 43/63 địa phương, chưa đạt mục tiêu 95% theo tinh thần chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguyên nhân giải ngân chậm, UBND TP.Đà Nẵng kết luận do năng lực của một số cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, giải phóng mặt bằng (GPMB) còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác điều hành, phối hợp có lúc có nơi còn thiếu chủ động, quyết liệt. Khả năng đánh giá, dự báo tiến độ thực hiện các hồ sơ thủ tục, số hộ đền bù giải tỏa, khối lượng xây lắp công trình, số giải ngân từng dự án trong năm của các chủ đầu tư, Hội đồng GPMB, các sở, ngành chưa sát dẫn đến việc phân bổ kế hoạch vốn đầu năm chưa sát thực tế…

Lam Hàn
Cùng chuyên mục