Đà Nẵng thu hồi đất bổ sung đối với 14 công trình, dự án

28/07/2022 15:47 GMT+7
HĐND TP.Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022.

Ngày 28/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022.

Theo đó, HĐND thành phố thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 đối với 14 công trình, dự án, tổng diện tích là 726,1555ha. trong đó, diện tích đất dự kiến thu hồi bổ sung trong năm 2022 là 690,4703ha.

Đà Nẵng thu hồi đất bổ sung đối với 14 công trình, dự án - Ảnh 1.

Đà Nẵng thu hồi đất bổ sung đối với 14 công trình, dự án. Ảnh: Đình Thiên

Đồng thời, HĐND TP.Đà Nẵng hủy bỏ dự án Vùng sản xuất rau sạch tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) trong danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021, ban hành kèm theo Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 9/12/2020.

Ngoài ra, HĐND thành phố chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2022 trên địa bàn thành phố đối với 7 công trình, dự án với tổng diện tích là 12,1243ha. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2022.

Trước đó, HĐND TP. Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND đối với 10 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 với tổng diện tích 80,98ha.Đông Phong