Đảm bảo cấp điện trong thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2

10/03/2021 16:32 GMT+7
Đảm bảo cấp điện trong thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2
Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã phối hợp các đơn vị liên quan lập phương án cắt điện, tạo thuận lợi cho việc thi công đường dây 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2 nhưng cũng đảm bảo việc cấp điện cho người dân trên địa bàn các huyện bị ảnh hưởng.

Đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2 là công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực hệ thống truyền tải điện quốc gia, được Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, dự kiến sẽ đóng điện vào cuối tháng 3/2021.

Để đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN, PC Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án cắt điện, tạo thuận lợi cho việc thi công dự án nhưng cũng đảm bảo việc cấp điện cho người dân trên địa bàn các huyện bị ảnh hưởng cắt điện.

ĐZ 500kV mạch kép Dốc Sỏi - Pleiku 2 đi qua địa phận 3 tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai với tổng chiều dài khoảng 209 km, điểm đầu là Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi và điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Pleiku 2. Trong đó, đoạn qua Gia Lai có chiều dài 41,509 km, đi qua 3 huyện Chư Păh, Ia Grai và TP. Pleiku với 99 vị trí trụ móng điện (huyện Chư Păh 46 trụ móng, Ia Grai 44 trụ và TP. Pleiku 9 trụ). Khi thi công, ĐZ 500kV mạch kép Dốc Sỏi - Pleiku 2 đi qua 3 vị trí giao chéo với ĐZ 110kV và nhiều vị trí giao chéo với các ĐZ Trung – hạ áp do PC Gia Lai quản lý vận hành. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công, kéo rải căng dây qua các vị trí này, PC Gia Lai đã chủ động giải quyết cắt điện để các đơn vị thi công xong tại các khoảng néo giao chéo với các ĐZ Trung - hạ áp trên địa bàn trong năm 2020.


Đảm bảo cấp điện trong thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2 - Ảnh 1.

PC Gia Lai đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đối với việc cắt điện 3 ĐZ 110kV, vào ngày 2/10/2020, PC Gia Lai đã chủ động báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương Gia Lai về việc cắt điện các ĐZ 110kV để thi công ĐZ  500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2, các khó khăn khi nhận điện từ ĐZ 110kV Ayun Pa – Ea Hleo. Ngày 10 và 12/10/2020 PC Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung - CPMB (đơn vị được giao quản lý dự án) và đơn vị thi công cắt điện ĐZ 110kV 172/T500 Pleiku- 171/T110 Pleiku từ 5 giờ đến 17 giờ ngày 10/10/2020 và cắt điện ĐZ 110kV 175/T500 Pleiku-131/T110 Mang Yang từ 5 giờ đến 17 giờ ngày 12/10/2020 để đơn vị thi công làm giàn giáo, nghiệm thu giàn giáo phục vụ cho việc thi công ĐZ 500kV.

Đối với các vị trí còn lại, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có khó khăn do dịch Covid -19, mưa lũ ở miền Trung trong năm 2020 nên hiện nay vẫn chưa cắt điện các ĐZ 220kV, ĐZ 110kV 171/T500 Pleiku - 172/T110 Diên Hồng để thi công ĐZ 500kV giao chéo với 3 ĐZ 110kV trên.

Đảm bảo cấp điện trong thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 Dốc Sỏi – Pleiku 2 - Ảnh 2.

Lắp đặt giàn giáo để thi công ĐZ 500kV Dốc Sỏi– Pleiku2 vượt ĐZ 110kV 175/T500 Pleiku-131/T110 Mang Yang.

Theo chỉ đạo của EVN tại văn bản số 701/EVN-QLXD ngày 08/02/2021 yêu cầu EVNNPT đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để hoàn thành đóng điện ĐZ mạch kép Dốc Sỏi – Pleiku 2 trước ngày 31/03/2021, CPMB- đơn vị thi công đã làm việc, thống nhất với các cấp Điều độ cắt điện các ĐZ 220kV và ĐZ 110 KV 171/T500 Pleiku - 172/T110 Diên Hồng trong 5 ngày liên tục. Dự kiến từ 15/3/2021 đến 19/3/2021 để thi công ĐZ 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn giao chéo với 3 ĐZ 110kV trên.

PC Gia Lai đã phối hợp với A3 lên phương án chuyển phương thức cấp điện, toàn bộ phụ tải trên ĐZ 110 KV Diên Hồng - Chư Sê - Chư Prông - Đức Cơ - Chư Pưh- Ayun Pa - Krông Pa nhận điện từ ĐZ 110 kV Ayun Pa - Ea H'leo, tính toán tiết giảm công suất phát các nhà máy thuỷ điện, điện mặt trời nối lưới, điện mặt trời mái nhà để tránh gây quá tải phát ngược lên ĐZ 110 kV Ayun Pa - Ea H'leo trong thời gian công tác. Đồng thời xây dựng phương thức cấp điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy, ổn định cho người dân trên địa bàn 9 huyện gồm Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Krông Pa và TP Pleiku.


Võ Hồng Khánh