Đạm Phú Mỹ doanh thu thuần giảm 14% so với cùng kỳ

22/10/2019 10:01 GMT+7
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã CK: DPM) đã công bố BCTC quý 3/2019 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm,Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đạt 177 tỷ đồng LNTT giảm 73% so với cùng kỳ nhưng đã hoàn thành được 86% mục tiêu cả năm 2019.

Đạm Phú Mỹ doanh thu thuần giảm 14% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Đạm Phú Mỹ hoàn thành được 86% mục tiêu cả năm 2019

Riêng quý 3/2019, DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt 1893,3 tỷ đồng, giảm gần 14% so vời cùng kỳ năm trước. Do tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần tăng mạnh nên lợi nhuận gộp trong kỳ của Công ty chỉ đạt hơn 314 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Công ty đạt hơn 33,6 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng gần 14% lên mức 26 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ nhưng lãi ròng chỉ đạt 60,5 tỷ đồng giảm 61% so với quý 3/2019.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân là do tính chất mùa vụ nên sản lượng của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước, đồng thời giá bán quý 3/2019 cũng thấp hơn cùng kỳ nên kéo theo lợi nhuận sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DPM ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 5.398.5 tỷ đồng và gần 152 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,6% và 73% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019 Tổng công ty tiến hành đợt bảo dưỡng cơ hội Nhà máy Đạm Phú Mỹ ngắn ngày, kết hợp với việc nhà thầu xử lý các vấn đề tại cụm thiết bị HTER thuộc dự án nâng cấp công suất phân xưởng NH3 theo hợp đồng EPC. Nhà máy và nhà thầu đã đưa ra thời gian khắc phục, sửa chữa cụm thiết bị này kéo dài, ước tính khoảng 80 ngày lịch. Với thời gian dự kiến dừng hoạt động như trên, DPM đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, DPM đã hoàn thành được 62% mục tiêu về doanh thu và 86% mục tiêu về LNTT.

Hồng Nhung