Đấu giá quyền khai thác 7 mỏ khoáng sản ở Thừa Thiên Huế

06/11/2023 12:48 GMT+7
Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản và 5 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh thuộc khu vực mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thành lập và các cơ quan liên quan căn cứ tiền đặt trước, bước giá được phê duyệt để thực hiện phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Đấu giá quyền khai thác 7 mỏ khoáng sản ở Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Một mỏ đất san lấp tại Thừa Thiên Huế.

Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản gồm: Mỏ đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu, huyện Phong Điền (diện tích 10ha, trữ lượng đã được phê duyệt đất sét gạch ngói 780.774m3 và đất làm vật liệu san lấp 120.140m3, giá khởi điểm 5.230.371.000 đồng) và mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Gích Dương, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (diện tích 17,94ha, trữ lượng đã được phê duyệt 4.846.100m3, giá khởi điểm trên 4.546.723.000 đồng).

Phiên đấu giá này có 5 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản. Trong số 5 khu vực mỏ này có 4 khu vực mỏ nằm trên địa bàn thị xã Hương Thủy, gồm: Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Phú Sơn (diện tích 47,80ha, tài nguyên dự báo 6.200.000m3, giá khởi điểm tạm tính 5.830.542.000 đồng);  mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Phú Sơn và phường Thủy Phương (diện tích 27,50ha, tài nguyên dự báo 1.800.000m3, giá khởi điểm tạm tính 1.692.738.000 đồng); mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Thủy Phù (diện tích 23,50ha, tài nguyên dự báo 4.700.000m3, giá khởi điểm tạm tính 4.419.927.000 đồng); mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Thủy Phù (diện tích 25,10ha, tài nguyên dự báo 3.200.000m3, giá khởi điểm tạm tính 3.009.312.000 đồng).

Một trong 5 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản được đấu giá là mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền (diện tích 24,60ha, tài nguyên dự báo 4.500.000m3, giá khởi điểm tạm tính 4.231.845.000 đồng).


Phong Cầm
Cùng chuyên mục