Đầu tư quá 15% vào CII và VPB, Chứng khoán Việt Thành bị phạt hơn 270 triệu đồng

21/12/2022 15:19 GMT+7
Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt xử phạt 275 triệu đồng vì đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết và báo cáo có nội dung sai lệch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

Cụ thể, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Công ty đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết, cụ thể, tại thời điểm ngày 31/12/2021, Công ty đầu tư 19,69% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII); tại thời điểm ngày 31/03/2022, Công ty đầu tư 28,21% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII và 16,09% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB); tại thời điểm ngày 30/06/2022, Công ty đầu tư 33,61% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII.

Phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định điểm b Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể, tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021 và ngày 31/03/2022, Công ty không tính giá trị rủi ro thị trường tăng thêm khi tính tỷ lệ an toàn tài chính đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, VPB từ trên mức 10% vốn chủ sở hữu Công ty. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.

Tổng hình phạt là 275 triệu đồng.

Chứng khoán Việt Thành có địa chỉ Lầu 2, Toà nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2008.

Tính tới 31/12/2021, Chứng khoán Việt Thành có cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Cẩm Viên, Chủ tịch HĐQT sở hữu 62,62% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Việt Thành sở hữu 19,12% vốn điều lệ; CTCP Tư vấn Đầu tư Lâm Viên sở hữu 7,33% vốn điều lệ và còn lại 10,98% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Tại ngày 31/03/2022, VTSC nắm giữ danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giá trị 197.3 tỷ đồng, cao hơn 73% con số đầu năm. Danh mục này toàn bộ là cổ phiếu.

Tổng tài sản của Công ty ở mức 353 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chiếm gần 319 tỷ đồng. Bên cạnh danh mục tài sản FVTPL, các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu tài sản của Công ty, đạt 107.8 tỷ đồng.

Tới cuối quý 3, tổng tài sản của VTSC giảm mạnh xuống còn 227.4 tỷ đồng, giảm gần 1/3 so với đầu năm. Tổng tài sản giảm mạnh do số dư tiền mặt và các khoản cho vay của Công ty sụt giảm mạnh. Cụ thể, tiền mặt giảm xuống còn 7.6 tỷ đồng, giảm 92% so với đầu năm. Dư nợ cho vay giảm 30%, còn 76.6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, VTSC lỗ ròng hơn 80 tỷ đồng. Kết quả lỗ chủ yếu tới từ hoạt động tự doanh. Trong kỳ này, tự doanh của Công ty lỗ hơn 100 tỷ đồng.

Với kế hoạch đẩy mạnh dịch vụ môi giới kết hợp mở rộng dịch vụ ký quỹ, đẩy mạnh tự doanh và phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, năm 2022, VTSC đặt chỉ tiêu doanh thu 49.6 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 12.8 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng, Công ty đang gặp khó trong việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2022, VTSC cũng lên kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn và bổ sung thêm nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Tuy nhiên, mới đây, HĐQT Công ty đã quyết định tạm hoãn 2 kế hoạch. Công ty cho biết việc tăng vốn chưa phù hợp với giai đoạn hiện tại. Về kế hoạch bổ sung nghiệp vụ, quá trình đăng ký cấp phép trong nửa cuối năm 2022 tương đối cấp bách, do đó HĐQT quyết định dời sang năm 2023 để kịp chuẩn bị hồ sơ cần thiết.

Theo kế hoạch được thông qua trước đó, VTSC dự kiến chào bán 20 triệu cp cho cổ đông chiến lược hoặc cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện trong quý 4/2022.


An Vũ (Tổng hợp)