Dây Cáp điện Việt Nam (CAV): Lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ, dự chia cổ tức tỷ lệ 100%

05/06/2023 10:14 GMT+7
Dây Cáp điện Việt Nam dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ, giảm 7% so với thực hiện 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức kế hoạch 2023 dự trình lên đến 100%.

Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (HoSE: CAV) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, Đại hội được tổ chức ngày 26/6/2023.

Năm 2022, CAV ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.334 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 482 tỷ đồng, lần lượt đạt 94% và 92% so với kế hoạch năm 2022.

Lãnh đạo cho biết, năm 2022 tuy thị trường có nhiều biến động khó lường, tình hình lạm phát tăng cao ở hầu hết các quốc gia, nền kinh tế trên thế giới kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất tăng cao khiến hiệu quả kinh doanh không được tối ưu. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận năm 2022 tăng lần lượt hơn 8% và 14% so với năm 2021.

Về chi trả cổ tức năm 2022, CAV dự trình mức chi trả cổ tức bằng với kế hoạch đã đề ra tại kỳ họp thường niên năm 2022, tỷ lệ 50%. Trong đó, CAV đã tạm ứng cổ tức 2 đợt, mỗi đợt chi 20% bằng tiền mặt: Tạm ứng đợt 1 chi trả ngày 16/11/2022, tổng cổ tức là 115 tỷ đồng; Tạm ứng đợt 2 chi trả ngày 14/4/2023, tổng cổ tức là 115 tỷ đồng. Như vậy, nếu phương án cổ tức năm 2022 được chốt ở mức 50%, cổ tức còn lại của năm 2022 là 10%. CAV sẽ chi trả theo quy định sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của Cadivi giảm mạnh 40,6%, trong đó, nợ ngắn hạn ghi nhận 2.582 tỷ đồng, chiếm 90% tổng nợ, giảm 42% so với cùng kỳ và nợ dài hạn ghi nhận 296 tỷ đồng, chiếm 10% tổng nợ, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2021.

CAV cho biết, dưới tác động của yếu tố vĩ mô không thuận lợi trong năm 2022, lãi suất cho vay và tỷ giá đồng ngoại tệ đều tăng, CAV đã chủ động tất toán hơn 730 tỷ nợ vay ngắn hạn và hơn 99 tỷ nợ vay dài hạn tại các ngân hàng. Bên cạnh đó, đối với những khoản phải trả người bán ngắn hạn, CAV cũng đã thực hiện thanh toán đối với những nhà cung cấp lớn như LS-Nikko Copper Inc – nhà cung cấp nguyên liệu đồng lớn nhất của CAV, tổng nợ phải trả người bán giảm mạnh 72%, chỉ còn hơn 408 tỷ đồng so với 1.459 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021.

Dây Cáp điện Việt Nam (CAV): Lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 100%  - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ CAV 2023

Theo dự thảo, Cadivi kỳ vọng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 12.079 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2022 là 11.334 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 450 tỷ đồng, đạt 93% so với thực hiện năm 2022. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 100%.

Với lợi nhuận kỳ vọng trên, CAV xây dựng kế hoạch dự thảo năm 2023 tiếp tục giữ vững thị trường nền thông qua hệ thống đại lý với quy chế bán hàng minh bạch, công bằng; tăng cường quan tâm, chăm sóc các cấp Đại lý bằng các Hội nghị khách hàng khu vực, tập trung chú trọng các sản phẩm truyền thống có tỉ trọng doanh thu, lợi nhuận cao; Giữ vững các bạn hàng truyền thống và tăng trưởng doanh thu tại thị trường xuất khẩu, tìm kiếm các đối tác mới …

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 2.006 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 70 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 26,3% so với quý I/2022.

Tại ngày 31/3/2023, tiền và các khoản tương đương tiền của CAV ghi nhận 143 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm ở mức 67,5 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt 2.698 tỷ đồng, giảm 6,2% so với tại ngày 1/1/2023. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.436 tỷ đồng, chiếm 90% tổng nợ phải trả.


Khánh Ly