Đề xuất hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu 500 tấn mỗi năm

13/08/2022 08:15 GMT+7
Thông tư hướng dẫn về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm theo FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đang được Bộ Công Thương xây dựng.

Tại dự thảo này, Bộ Công Thương dự kiến hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu giai đoạn 2023-2027 là 500 tấn mỗi năm.

Đối với trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 là 11.257 tá; 2024 (11.820 tá);  2025 (12.411 tá); 2026 (13.032 tá) và 2027 (13.684 tá).

Hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu phải đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa của hiệp định và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu (C/O Mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu, do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan. Lượng nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm của thương nhân được trừ lùi tự động cho đến hết.

Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo NDH