ĐHĐCĐ Đại Thiên Lộc: Chốt chia cổ tức 2021 tỷ lệ 20%, kế hoạch lợi nhuận giảm 11%

10/06/2022 15:51 GMT+7
CTCP Đại Thiên Lộc cho biết: Năm 2022 sẽ là năm vực dậy sau khó khăn của dịch Covid-19 gây nên. Đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu để tiếp đà thành công của năm trước. Tuy còn nhiều khó khăn về vấn đề lượng hàng tồn kho cao, lạm phát bình quân tăng,... nhưng Đại Thiên Lộc vẫn đưa ra các kế hoạch dự định ở mức an toàn

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (HoSE: DTL) đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó 11 nội dung quan trọng trong đại hội đều được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực từ ngày 08/06/2022.

Đại Thiên Lộc sẽ chia cổ tức năm 2021 lên tới 20%

Cụ thể, trong năm 2021, Đại Thiên Lộc mang về mức doanh thu hơn 1.380 tỷ đồng, hoàn thành 76,71% kế hoạch đề ra năm 2021.

Cơ cấu doanh thu kinh doanh nội địa trên 3 miền cụ thể: khu vực Nam Bộ chiếm 49% (giảm 41%); Miền Bắc chiến 15% (giảm 43%); Miền Trung - Tây Nguyên chiếm 11% (giảm 49%); Miền Tây chiếm 25% (giảm 19% so với năm 2020). Doanh thu của kinh doanh xuất khẩu đạt hơn 4,5 triệu USD, tăng 208% so với năm 2020, vượt 52,2% với kế hoạch đã được đề ra.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 56,13% so với kế hoạch 2021 đã đề ra và chỉ mang về mức 56,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phần là 893 đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Đại Thiên Lộc sẽ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền là 2,3 tỷ đồng; Trích Quỹ đầu tư phát triển gần 3,9 tỷ đồng; Trích thù lao HĐQT và UBKT hơn 280 triệu và Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sẽ gần 246 tỷ đồng. 

Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu là tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ. Hình thức chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ được thông báo sau.

ĐHĐCĐ Đại Thiên Lộc: Chốt chia cổ tức tỷ lệ 20%, kế hoạch lợi nhuận giảm 11% - Ảnh 1.

Đại Thiên Lộc đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 11% 

Năm 2022, Đại Thiên Lộc dự kiến mức doanh thu năm nay bằng với kế hoạch đề ra của năm 2021 là 1.800 tỷ đồng. Trong đó xuất khẩu dự kiến là 3 triệu USD. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty đưa ra khá an toàn, sụt giảm 11% so với thực hiện năm 2021 chỉ còn ở mức 50 tỷ đồng. 

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể là: Trích lập Quỹ khen thưởng 2% LNST; Trích lập Quỹ phúc lợi 1% LNST; Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST.

ĐHĐCĐ Đại Thiên Lộc: Chốt chia cổ tức tỷ lệ 20%, kế hoạch lợi nhuận giảm 11% - Ảnh 2.

Thống kê giao dịch 5 ngày gần đây của DTL

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/06, cổ phiếu DTL đang giao dịch ở mức 35.500 đồng/ cổ phiếu, giảm 500 đồng (tương ứng giảm 1,39% so với phiên giao dịch liền kề)

Phương Thảo