ĐHĐCĐ Nhựa Hà Nội (NHH): Chốt không chia cổ tức năm 2021, kế hoạch lợi nhuận 95 tỷ đồng

01/06/2022 11:47 GMT+7
Theo nội dung được trình lên tại Đại hội cổ đông 2022, Nhựa Hà Nội đưa ra kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng khá an toàn so với kết quả đạt được năm 2021. Cùng với đó, NHH chốt không chia cổ tức 2021 mà sẽ để lại 100% vào Quỹ khen thưởng phúc lợi và Lợi nhuận để lại chưa phân phối.

Ngày 31/05/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) đã được tiến hành thành công. Theo đó, 12 nội dung quan trọng được trình lên tại đại hội cũng đã được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nhựa Hà Nội chốt không chia cổ tức năm 2021

Năm 2021, NHH mang về doanh thu đạt gần 2.153 tỷ đồng, hoàn thành 113,31% so với kế hoạch đưa ra. Bên cạnh đó thì lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 48,12% so với kế hoạch.

ĐHĐCĐ NHỰA HÀ NỘI: Chốt không chia cổ tức năm 2021, lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 32% - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh của NHH năm 2021

Như đã dự trình từ trước, về định hướng phân phối,Nhựa Hà Nội chốt không chia cổ tức năm 2021, dành toàn bộ 10 tỷ đồng cho Quỹ khen thưởng phúc lợi và gần 43 tỷ đồng cho Lợi nhuận để lại chưa phân phối.

Nhựa Hà Nội lên kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 32%

Năm 2022, NHH lên kế hoạch năm với doanh thu là 2.340 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả đạt được năm 2021. Lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng, tăng gần 32% so với thực hiện 2021.

ĐHĐCĐ NHỰA HÀ NỘI: Chốt không chia cổ tức năm 2021, lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 32% - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NHH

Về phương án phân phối lợi nhuận thì dự chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với mức tỷ lệ dự kiến là 10%.

Ngoài ra, Nhựa Hà Nội sử dụng 546,6 tỷ đồng tiền vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để: Góp vốn vào CTCP Vật liệu xây dựng An Cường (230 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (120 tỷ đồng); Bổ sung vốn lưu động (67,5 tỷ đồng) và thanh toán các khoản nợ vay cho ngân hàng (129 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/5, cổ phiếu NHH tăng 200 đồng lên 17.800 đồng/ cổ phiếu

Phương Thảo