Điện Gia Lai (GEG): 6 tháng lãi ròng 150 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ

21/07/2021 17:02 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 625 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Lãi ròng 150 tỷ đồng, tăng 6%.

CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần hơn 320 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đã giúp doanh nghiệp lãi gộp 192 tỷ đồng, tăng 11%. Biên Lợi nhuận gộp lên đến 59% - so với trung bình Ngành chỉ khoảng 37%

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán điện tăng 9% đạt 317 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giảm từ 4 tỷ đồng xuống gần 2 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hóa giảm từ 3,5 tỷ đồng xuống 865 triệu đồng; doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu xây lắp, trong khi cùng kỳ có hơn 2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 65%, lên mức 8 tỷ đồng, đến từ lãi tiền gửi, cho vay. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 65% và 10%. Doanh nghiệp có lợi nhuận khác hơn 1 tỷ đồng từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

Kết thúc quý II/2021, GEG báo lãi trước thuế 78 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi ròng 73 tỷ đồng, tăng 12%.

Điện Gia Lai (GEG): Lãi ròng 150 tỷ đồng su 6 tháng, tăng 6% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, GEG ghi nhận doanh thu thuần 625 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Lãi ròng 150 tỷ đồng, tăng 6%.

Năm 2021, GEG đặt kế hoạch doanh thu 1.830 tỷ đồng, lãi trước thuế 320 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên GEG đã hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, Tổng tài sản của GEG đạt 9.735 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu kỳ. Sự biến động này chủ yếu đến từ danh mục Hàng tồn kho và Chi phí xây dựng dở dang khi tăng 471% và 322%, lần lượt đạt 868 tỷ đồng và 2.283 tỷ đồng.

Trong đó, dự án điện gió VPL có chi phí xây dựng tăng từ 198 tỷ lên 987 tỷ đồng; Dự án điện gió Ia Bang 1 tăng từ 55 tỷ lên 541 tỷ đồng.

Điện Gia Lai (GEC): Lãi ròng 150 tỷ đồng su 6 tháng, tăng 6% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 168 tỷ đồng, tăng 24%; Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận chỉ còn 911 tỷ đồng, giảm mạnh 37%, chủ yếu do Các khoản phải thu từ các Bên liên quan và Trả trước cho người bán lần lượt giảm 68% và 65%.

Bên cạnh đó, Phải trả người bán ngắn hạn ghi nhận mức tăng mạnh lên 1.230 tỷ đồng bao gồm Các khoản công nợ phải thanh toán cho các Nhà thầu EPC và Vestas là đơn vị cung cấp Turbine hàng đầu thế giới đang cung cấp toàn bộ Turbine cũng như môt số dịch vụ O&M cho 3 Dự án Điện Gió đang triển khai của Công ty.

Tổng nợ vay tính đến hết quý II/2021 tăng 32% so với đầu năm 2021ghi nhận 5.007 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn nước rút của các Dự án Gió cũng như mở rộng danh mục Năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản và Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu vẫn duy trì ở mức an toàn, lần lượt là 0,5 lần và 1,5 lần. Hệ số Khả năng thanh toán lãi vay duy trì ở mức 2 lần, cao hơn so với đầu kỳ và hoàn toàn đảm bảo khả năng thanh toán lãi vay của GEG. 

Quang Dân