Thu phí môi giới tăng mạnh, HSC báo lãi ròng 6 tháng tăng 141% đạt 605 tỷ đồng

21/07/2021 11:27 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh QII/.2021 với doanh thu hơn 767 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 352 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HSC ghi nhận hơn 1.505 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 754 tỷ đồng, tăng mạnh 140% so, đồng thời hoàn thành 63% kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.983 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 4,3% và 13,1%.

Doanh thu phí môi giới chứng khoán tăng mạnh, HSC báo lãi ròng sau thuế 605 tỷ đồng sau 6 tháng - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 HCM. Nguồn: HCM

Cơ cấu doanh thu cho thấy 3 mảng kinh doanh bao gồm môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp hơn 98% tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, doanh thu phí môi giới chiếm 44% tổng doanh thu của HSC, đạt 655 tỷ đồng, tăng trưởng 163% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do giá trị giao dịch của toàn thị trường tăng mạnh trong giai đoạn này.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 493 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ và chiếm 33% tổng doanh thu nhờ việc thanh khoản của thị trường tích cực nên nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư cũng duy trì ở mức cao.

Doanh thu phí môi giới chứng khoán tăng mạnh, HSC báo lãi ròng sau thuế 605 tỷ đồng sau 6 tháng - Ảnh 2.

Nguồn: HCM

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 332 tỷ đồng, tăng 64% so với nửa đầu năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của HSC.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 17.3 tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ vào việc ghi nhận doanh thu các thương vụ lớn.

Tính tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản HCm đạt 15.541 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng tăng mạnh từ 61 tỷ lên mức 2.092 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng gần 3.000 tỷ đồng, lên mức 10.735 tỷ đồng, các khoản tăng đến từ vay ngắn hạn.

Quang Dân