“Điều tốt nhất Chính phủ có thể làm là ổn định vĩ mô”

23/01/2021 11:39 GMT+7
Ông Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia kinh tế cấp cao, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Giảng viên Trường Đại học Fulbright kỳ vọng, trong năm 2021 Chính phủ vẫn duy trì được ổn định vĩ mô. Nếu Chính phủ có đưa ra các gói hỗ trợ khó có thể nhanh chóng đến tay người dân.

Tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam 2021, ông Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia kinh tế cấp cao, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Giảng viên Trường Đại học Fulbright đánh giá, tăng trưởng nhưng không hy sinh ổn định vĩ mô là thành công lớn nhất của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Năm qua, Việt Nam có những gói hỗ trợ, nhưng quy mô gói hỗ trợ của Việt Nam thuộc loại thấp nhất so về hiệu dụng. Điều tốt nhất Chính phủ có thể làm là ổn định vĩ mô. Việt Nam chưa có vị thế như các nền kinh tế giàu để Chính phủ hay bộ máy thức thi có thể hào phóng đưa được nhanh các gói hỗ trợ đến được tay doanh nghiệp/người dân.

Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Thành kỳ vọng Chính phủ vẫn duy trì được ổn định vĩ mô trong năm 2021. Từ góc nhìn nhà nghiên cứu, ông Thành cho rằng, nếu Chính phủ có đưa ra các gói hỗ trợ, khó có thể nhanh chóng đến tay người dân.

Bên cạnh đó, năm 2021, để Việt Nam có được tăng trưởng 6,7-7%, Chính phủ phải tăng đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm 2021 bên cạnh đầu tư tư nhân phải phục hồi. Duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ là động lực chính thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp tư nhân năm 2021 và những năm sau.

Năm 2020, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký có giảm về tăng trưởng, nhưng số tuyệt đối vẫn lớn. Đây là tín hiệu tích cực cho năm 2021. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thành, dòng vốn nước ngoài phục hồi sẽ là thách thức cho cơ quan điều hành chính sách trong năm nay. Bởi các cơ quan điều hành chính sách phải đảm bảo nền kinh tế Việt Nam vẫn hấp thu được dòng vốn nước ngoài vào mạnh vẫn giữ được ổn định vĩ mô.

Việt Nam đã giữ được ổn định vĩ mô, kiểm soát được dịch Covid nhưng thực tế người dân đã "thắt lưng buộc bụng" đi nhiều vì thu nhập của người lao động giảm, tình trạng mất việc làm do tác động của Covid đã xảy ra. Qua đó đã làm giảm sức mua.

"Trong năm 2021, chính sách tiền tệ và tài khoá vẫn phải ở trạng thái hỗ trợ tăng trưởng để phục hồi lại sức mua của thị trường trong nước bên cạnh phục hồi đầu tư tư nhân và đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Thách thức là chúng ta phải giữ được chính sách tiền tệ, tài khoá cùng đồng hành cùng bỗ trợ cho nhau ở trạng thái hỗ trợ tăng trưởng, nhưng không làm mất đi các cân đối lớn vĩ mô", chuyên gia kinh tế cấp cao, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhấn mạnh.

Thanh Giang