Doanh số bán hàng của Galaxy S21 đạt mức cao nhất trong 4 năm

07/03/2021 15:15 GMT+7