Đối tượng nào được miễn phí làm Căn cước công dân gắn chip?

26/04/2021 13:00 GMT+7
Theo quy định hiện hành, khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip người dân phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, một số đối tượng được miễn phí làm Căn cước công dân gắn chip.

Đối tượng được miễn phí khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip

Theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC, các trường hợp sau không phải nộp tiền khi làm Căn cước công dân gắn chip:

Được miễn lệ phí

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

- Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

Đối tượng nào được miễn phí làm Căn cước công dân gắn chip? - Ảnh 1.

Theo quy định hiện hành, khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip người dân phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, một số đối tượng được miễn phí làm Căn cước công dân gắn chip.

- Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Trường hợp không phải nộp lệ phí

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu;

- Đổi thẻ Căn cước công dân trong các trường hợp:

+ Công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên (từ đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi và đủ 58 tuổi).

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip 

Hiện nay, lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip đang được giảm 50% theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC cho đến hết ngày 30/6/2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vì vậy, lệ phí cấp Căn cước công dân được xác định như sau:

- Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử: 15.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng, không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

- Cấp lại thẻ CCCD khi mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).


A.Vũ