Đồng Hỷ - Thái Nguyên: Đầu tư hơn 100 tỷ để về đích nông thôn mới vào năm 2025

15/03/2021 17:12 GMT+7
Với nguồn kinh phí 112 tỷ đồng, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 xã Tân Long, Văn Lăng.

Với mục tiêu phấn đấu 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM và trở thành huyện NTM vào năm 2025, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) dự kiến sẽ đầu tư 112 tỷ đồng cho 2 xã Văn Lăng và Tân Long về đích NTM trong năm 2022 và 2023.

Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước là hơn 100 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đối ứng.

Đồng Hỷ - Thái Nguyên: Sẽ đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho 2 xã về đích NTM - Ảnh 1.

Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Đồng Hỷ còn chỉ đạo 2 xã Văn Lăng, Tân Long triển khai các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân (Ảnh: Chung An)

Đến nay, xã Tân Long đã đạt 15/19 tiêu chí, xã Văn Lăng đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Với nguồn kinh phí đó, huyện Đồng Hỷ dự kiến sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Tân Long, Văn Lăng.

Với xã Tân Long, huyện Đông Hỷ sẽ đầu tư xây dựng 22km đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 cầu qua suối của các xóm Đồng Mẫu, Ba Đình đi Minh Lập; xây mới và sửa chữa 6 nhà văn hóa các xóm; cải tạo, xây mới nhà lớp học của các trường học trên địa bàn; xây dựng chợ trung tâm xã…

Với xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ dự kiến sẽ đầu tư làm khoảng 15km đường giao thông nông thôn; các hạng mục nhà lớp học, nhà vệ sinh các trường học; xây mới và sửa chữa nhà văn hoá của 11 xóm.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Đồng Hỷ đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân cùng chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, huyện sẽ cân đối, bố trí và huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư, hỗ trợ triển khai xây dựng các công trình, hạng mục theo tiêu chí NTM.

Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Đồng Hỷ còn chỉ đạo 2 xã Văn Lăng, Tân Long triển khai các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Hà Thanh