Được cấp mã chứng khoán AVG, Phân bón Quốc tế Âu Việt có gì?

22/02/2024 06:30 GMT+7
Cổ phiếu mã AVG thuộc UPCoM. Đây là sàn giao dịch theo thông tin CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt đã đăng ký với VSDC.

 Phân bón Quốc tế Âu Việt trở thành công ty đại chúng 

Công ty cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt được chấp thuận trở thành công ty đại chúng từ 27/10/2023. Đến ngày 5/12/2023, Công ty đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán cấp giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Cụ thể, VSDC cấp chứng nhận cho 13,6 triệu cổ phiếu Phân bón Quốc tế Âu Việt, loại cổ phiếu phổ thông theo hình thức ghi sổ, với tên chứng khoán là cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phân bón Quốc tế Âu Việt, mã chứng khoán AVG và mã ISIN VN000000AVG7.

Phân bón Quốc tế Âu Việt đăng ký giao dịch cổ phiếu AVG trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Được cấp mã chứng khoán AVG, Phân bón Quốc tế Âu Việt có gì?- Ảnh 1.

Năm 2021, Âu Việt quyết định chuyển đổi ngành nghề chính sang sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.

Dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp có tiền thân là Công ty MTV TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt. Công ty thành lập năm 2013 có mức vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân vi sinh dạng nước. Tại thời điểm này, người đại diện pháp luật là ông Giám đốc Nguyễn Hoàng Luân, sinh năm 1984.

Giai đoạn 2015-2016, Phân bón Quốc tế Âu Việt mở rộng sản xuất với việc thêm vào danh mục các loại phân bón vô cơ và hữu cơ.

Năm 2028, doanh nghiệp quyết định chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt, nâng vốn điều lệ từ 3 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Hoàng Luân nắm giữ hơn 88% cổ phần với 6 triệu cp, hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Võ Văn Phước Quệ (8,8%) và bà Võ Huỳnh Trang (2,94%).

Đến cuối năm 2020, vốn điều lệ của Âu Việt tăng lên 136 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phần cho các cổ đông mới. Cổ phần của các cổ đông sáng lập vẫn giữ nguyên, với ông Luân nắm giữ 44% cổ phần.

Từ năm 2020, Công ty nghiên cứu và sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ. Công ty cũng bắt tay vào xây dựng Nhà máy phân bón quốc tế Âu Việt có diện tích trên 1,4 ha. Trong năm này, Công ty tăng vốn điều lệ lên 136 tỷ đồng và đầu tư mua sở hữu 65,71% vốn điều lệ của n của CTCP Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang.

Năm 2021, Âu Việt quyết định chuyển đổi ngành nghề chính sang sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Người đại diện pháp luật được chuyển giao từ ông Nguyễn Hoàng Luân sang ông Võ Văn Phước Quệ - Tổng Giám đốc. Tỷ lệ sở hữu tại Phúc Điền Hậu Giang tăng lên 97,62%, và nay đây là công ty con duy nhất của Âu Việt.

Cuối năm 2022, Nhà máy phân bón quốc tế Âu Việt chính thức đi vào hoạt động. Doanh nghiệp vẫn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón và ni tơ, bao gồm phân bón vi lượng, trung lượng, đa lượng và phân hữu cơ.

Tại ngày 31/12/2023, Phân bón Quốc tế Âu Việt có hai cổ đông lớn là ông Nguyễn Hoàng Luân - Chủ tịch HĐQT sở hữu 5,2 triệu cổ phiếu (38,24%), và ông Võ Văn Phước Quệ - Tổng Giám đốc nắm giữ 1,55 triệu cổ phiếu (11,4%).

 Phân bón Quốc tế Âu Việt làm ăn thế nào?

Giai đoạn 2020-2022 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt lần lượt: 177,2 tỷ đồng, 341,7 tỷ đồng và 391,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh. Năm 2020, lãi sau thuế của Phân bón Quốc tế Âu Việt đạt 21,1 tỷ đồng, năm 2021 đạt 14,3 tỷ đồng và đến năm 2022, lãi chỉ đạt gần 7 tỷ đồng (giảm tới 51,4% so với năm 2021).

Được cấp mã chứng khoán AVG, Phân bón Quốc tế Âu Việt có gì?- Ảnh 2.

Trong quý IV/2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 177,5 tỷ đồng, tăng 15%, giá vốn hàng bán ở mức 171,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu tai chính ở mức 359,4 tri đồng nhưng toàn bộ là chi phí lãi vay ở mức hơn 3,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 258 triệu đồng và chi phí quản lý 1,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý IV/2023, Phân bón Quốc tế Âu Việt báo lãi sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 603,3 tỷ đồng, tăng 54% và lãi đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2022.

Tổng tài sản của Phân bón Quốc tế Âu Việt tại cuối tháng 12/2023 đạt 364,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trữ tiền hơn 20 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 16% xuống 73,2 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 4,8% xuống 148,5 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức khoảng 130 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm (chiếm khoảng 35,7% nguồn vốn). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 75,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm - Chủ tịch HĐQT (SN 1984) là cử nhân Công nghệ sinh học. Từ tháng 9/2007 đến tháng 5/2010, ông là chuyên viên kỹ thuật tại Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam. Sau đó đến tháng 6/2013, ông trở thành Giám đốc tại Công ty TNHH ACI. Giai đoạn từ tháng 7/2013 - tháng 11/2017, ông được bầu làm Giám đốc CÔng ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt. Từ tháng 3/2017 đến nay ông là Giám đốc Công ty TNHH Revo Việt Nam.

Giai đoạn 7/2019 -7/2022, ông làm Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 8/2022 đến nay ông là Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó, từ tháng 12/2020 đến nay ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang. Từ tháng 6/2021 ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt.


Ong Lý
Cùng chuyên mục