Phân bón miền Nam (SFG) lãi hơn 12 tỷ đồng trong quý IV/2023

14/02/2024 17:01 GMT+7
Trong quý IV/2023, CTCP Phân bón miền Nam (SFG) ghi nhận doanh thu đạt 419,3 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, CTCP Phân bón miền Nam (SFG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 419,3 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Lãi gộp ở mức 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 6,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý IV giảm 72% xuống gần 6 tỷ đòng, trong khi chi phí tài chính tăng 66% lên gần 15 tỷ đồng, trong đó có hơn 7 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng ở mức 14,9 tỷ đồng, chi phí quản lý ở mức 10,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,4% và 78,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lãi sau thuế quý IV/2023 của SFG đạt hơn 12 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 6,7 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, Phân bón miền Nam ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 1.559 tỷ đồng, giảm 22,4%; lãi trước thuế đạt 57 tỷ đồng, giảm 8,5%; lãi sau thuế đạt 56,8 tỷ đồng, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng (giảm 26% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 20 tỷ đồng- giảm hơn 2 lần. Với kết quả trên, SFG vượt mục tiêu lãi trước thuế là 35%.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 14% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 570 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm mạnh 54% xuống 261 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 590,4 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng tới 79% lên 484 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2023 đạt 653,6 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm.

O.L
Cùng chuyên mục