Đường Quảng Ngãi (QNS) dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 30%

16/03/2022 10:42 GMT+7
Đường Quảng Ngãi dự kiến trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền, tổng số tiền dự chi hơn 1.070 tỷ đồng.

Ngày 2/4 tới đây, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đong tham dự đã được chốt vào ngày 15/2/2022.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu, 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng gần 6% về doanh thu nhưng giảm gần 20% về lợi nhuận so với năm 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.

 - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Tại buổi họp tới đây, Đường Quảng Ngãi cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP dựa theo kết quả kinh doanh năm 2022. 

Tỷ lệ phát hành là 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 10% đến 20%.

Tỷ lệ phát hành là 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 20% đến 30%.

Tỷ lệ phát hành là 3% lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản năm nay tăng từ 30% trở lên.

Bên cạnh đó Đường Quảng Ngãi cũng trình cổ đông phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nấm men sấy khô; sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn và sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

Năm 2021 Đường Quảng Ngãi đạt 7.335 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 13% so với năm trước đó. Trừ chi phí các loại, năm 2021 Đường Quảng Ngãi lãi sau thuế 1.242 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm trước đó. EPS đạt 4.079 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của Đường Quảng Ngãi, doanh thu từ sữa đậu nành đạt 4.090 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước đó và đóng góp khoảng 55,5% tổng doanh thu công ty. Mảng kinh doanh đường mang lại 1.583 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ và đóng góp gần 22% tổng doanh thu. Thành Phát mang về 1.178 tỷ đồng doanh thu, còn lại là doanh thu khác.

Năm 2021 Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 913 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc năm, công ty đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Với kết quả trên, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% năm 2021 (3.000 đồng/cp), tương ứng với khoảng 1.070 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2021 và tháng 1/2022, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho mỗi đợt trên với tỷ lệ 5%. 20% cổ tức còn lại sẽ được thanh toán theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 22/4. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/5.

Với kết quả trên, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% năm 2021 (3.000 đồng/cp), tương ứng với khoảng 1.070 tỷ đồng. 

Trước đó, tháng 9/2021 và tháng 1/2022, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho mỗi đợt trên với tỷ lệ 5%. 20% cổ tức còn lại sẽ được thanh toán theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 22/4. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/5.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu QNS tăng 300 đồng lên 47.500 đồng/cổ phiếu.

 - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Ông Võ Thành Đàng, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 6,68% lên 6,96% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/3 đến 15/4.

Trước đó, ông Đàng cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS từ 9/2 đến 10/3. Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, ông Đàng không mua vào cổ phiếu.

Thực tế, ông Đàng đã liên tục nhiều lần đăng ký mua vào cổ phiếu QNS nhưng không mua thành công.


A.V