EVNGENCO3: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 13%

06/07/2022 19:46 GMT+7
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng cũng như ngày thực hiện thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tổng giá trị hơn 1.460 tỷ đồng

Ngày 05/07/2022, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) phát đi thông báo về việc bắt đầu triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng). Với gần 1,12 tỷ cổ phiếu đang lưu hành,  EVNGENCO3 dự kiến tổng giá trị tiền chi trả cổ tức sẽ hơn 1.460 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/7. EVNGENCO3 thanh toán cổ tức vào ngày 29/7. Nguồn chi trả sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3.

EVNGENCO3: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 13% - Ảnh 1.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 của EVNGENCO3

Phương án chi trả cổ tức trên đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tỷ lệ cổ tức 13% vượt xa mức cổ tức dự kiến Tổng công ty trình cổ đông tại Đại hội năm 2021 (tối thiểu 7%) và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty.

EVNGENCO3 chốt kế hoạch chia cổ tức 2022 không thấp hơn 11% bằng tiền

Năm 2021, EVNGENCO3 ghi nhận doanh thu đạt 37.757 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế phân bổ cho tổng công ty 3.141 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước. Với kết quả vượt trội này, HĐQT đề xuất và được cổ đông thông qua mức chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13% cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 7% theo kế hoạch ban đầu đề ra.

EVNGENCO3: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 13% - Ảnh 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 của EVNGENCO3

Trong năm 2022, tổng công ty lên kế hoạch doanh thu công ty mẹ 45.417 tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận trước thuế 2.218 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 11% bằng tiền mặt. Theo tiết lộ của lãnh đạo tổng công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, 5 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 18.034 tỷ đồng, thực hiện 41% kế hoạch năm; lợi nhuận 1.304 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch 5 tháng và đạt 68% kế hoạch năm.

Quý I/2022, EVNGenco3 ghi nhận mức doanh thu cao nhất trong hai năm trở lại đây. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10.905 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại chỉ tương đương 27% cùng kỳ năm trước. Lãi chênh lệch tỷ giá hồi quý I/2021 thu về 411 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 67 tỷ đồng trong quý vừa qua.

EVNGENCO3: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 13% - Ảnh 3.

Thống kê giao dịch cổ phiếu PGV 5 ngày gần đây

 Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/07, giá cổ phiếu PGV đang giao dịch ở mức 25.400 đồng/ cổ phiếu; giảm 100 đồng so với phiên giao dịch liền kề (tương đương giảm 0,39%)Phương Thảo