Eximbank: Lộ tham vọng lợi nhuận, phải giải trình việc bán cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu

07/04/2022 11:32 GMT+7
Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Eximbank dự kiến sẽ thực hiện báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 28/4 tới đây.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - EIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong tài liệu Eximbank công bố đó là việc chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank.

Eximbank phải giải thích với cổ đông việc bán cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cp

Trích dẫn tại tờ trình, ban lãnh đạo Eximbank cho biết: ngày 7/5/2018, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng đã có văn bản gửi tới Eximbank, trong đó yêu cầu HĐQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, trong đó, báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cp dẫn tới làm giảm thu nhập của Eximbank để Đại hội đồng cổ đông có ý kiến về vấn đề này. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, HĐQT, BKS, Ban điều hành Eximbank phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự đề xuất xử lý đối với tổ chức/cá nhân có liên quan.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông Eximbank không thống nhất/thông qua hoặc yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với nội dung này, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Eximbank phải xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 6,3 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, và phí), đồng thời, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại/tổn thất gây ra cho ngân hàng (nếu có).

Eximbank: Giải thích việc bán cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu, lộ tham vọng lợi nhuận - Ảnh 1.

Kết quả giao dịch bán cổ phiếu STB. (Nguồn: Eximbank)

Mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cp được nêu tại Phương án chuyển nhượng của Eximbank trong Văn bản số 5287A/2017/EIB-TGĐ ngày 16/8/2017 và được sự chấp thuận của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng TP.HCM tại văn bản số 1503/Cục II.4.

Thực tế, việc chuyển nhượng cổ phiếu Sacombank được Eximbank thực hiện cách đây 4 năm.

Cụ thể, tại thời điểm tháng 11/2017, Eximbank có sở hữu 165.229.636 cổ phiếu STB, tương đương 8,76% vốn điều lệ của STB và là cổ đông lớn của STB. Để đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank cần phải bán cổ phiếu STB mà Eximbank đang nắm giữ xuống dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của STB.

Eximbank đã thực hiện bán cổ phiếu STB bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn. Kết quả, đã có hơn 142,4 cổ phiếu STB được khớp lệnh với giá bình quân 14.279 đồng/cp. Eximbank thu được gần 2.033,5 tỷ đồng từ lô này.

Lô STB bán giá thấp hơn 13.000 đồng/cp (bình quân 12.722 đồng/cp) là 22,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 290 tỷ đồng.

Tổng cộng, Eximbank thu về gần 2.324 tỷ đồng, với giá bình quân 14.064 đồng/cp từ hơn 165 triệu cổ phiếu Sacombank ngân hàng bán ra.

Eximbank: Giải thích việc bán cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu, lộ tham vọng lợi nhuận - Ảnh 2.

Kết quả đầu tư cổ phiếu STB. (Nguồn: Eximbank)

Được biết, giá trị khoản đầu tư của Eximbank vào đây là gần 1.673 tỷ đồng (giá bình quân 10.123 đồng/cp). Khoản lãi mà Eximbank thu về là 647,6 tỷ đồng – đóng góp vào kết quả lợi nhuận chung của Eximbank giai đoạn 2017 – 2018.

Eximbank cho biết, giá bán bình quân của toàn bộ cổ phiếu STB là 14.065 đồng/cp, cao hơn giá tối thiểu 13.000 đồng/cp. Việc giao dịch số lượng 22,8 triệu cp có giá dưới 13.000 đồng/cp tuy không đáp ứng văn bản gửi NHNN nhưng đã đảm bảo mục tiêu thoái vốn của Eximbank tại STB theo yêu cầu của NHNN và có lãi.

Tham vọng lợi nhuận Eximbank tăng 107,5%

Cũng trong Đại hội đồng cổ đông, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận rất tham vọng, tăng 107,5% so với năm 2021 lên 2.500 tỷ.

Ngân hàng cũng có kế hoạch giảm tỷ lệ nợ xấu từ 1,96% cuối năm 2021 xuống dưới 1,7% trong năm 2022; tổng tài sản tăng 7,9% lên 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 7,4% đạt 147.600 tỷ, dư nợ cấp tín dụng tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.

Huyền Anh