Facebook, Zalo không được tự ý thu thập thông tin người dùng

19/06/2021 11:16 GMT+7
Đây là nội dung đáng chú ý Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Theo khoản 5 Điều 7 Bộ Quy tắc ban hành kèm Quyết định 874/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội như facebook, zalo cần thực hiện: 

"Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin."

Facebook, Zalo không được tự ý thu thập thông tin người dùng - Ảnh 1.

Facebook, Zalo không được thu thập thông tin người dùng khi chưa được phép

Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội facebook, zalo phải thực hiện:

Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của "người yếu thế" trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật...) sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên mạng xã hội; có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng.

Ban hành và công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.

Khi nhận được thông báo yêu cầu loại bỏ các thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 17/6/2021.


PV