Fecon (FCN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, giải trình lợi nhuận quý 3 giảm

02/11/2021 17:53 GMT+7
Công ty CP Fecon (HoSE: FCN) vừa công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Theo đó, quyết định của HĐQT Fecon phê duyệt việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ trả cổ tức 3% mệnh giá 300 đồng/ cổ phiếu. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nguồn trả cổ tức bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Fecon, ngày thanh toán là 30/12/2021.

Bên cạnh đó, Fecon cũng đã có giải trình về lợi nhuận báo cáo tài chính quý III/2021 ghi nhận lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 14 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020 ghi nhận 15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 20 tỷ đồng giảm gần 57% so với cùng kỳ 2020 ghi nhận 46 tỷ đồng.

Giải trình về lợi nhuận giảm, Fecon cho rằng, lợi nhuận gộp Công ty mẹ và hợp nhất giảm lần lượt 20,5 tỷ đồng và 45,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lần lượt 27,1% và 32,9% so với cùng kỳ.

Fecon (mã: FCN) trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt, giải trình lợi nhuận giảm - Ảnh 1.

Fecon giải trình về việc lợi nhuận giảm. Nguồn: FCN

Quý III/2021, các chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương về giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới giá vật liệu tăng mạnh. Đây là nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí, giảm lợi nhuận gộp của Công ty mẹ và hợp nhất trong kỳ.

Ngoài ra, Fecon cho biết, lãi vay của Công ty mẹ và hợp nhất tăng lần lượt 7,1 tỷ đồng và 10,1 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 28,3% và 39,1% so với cùng kỳ do tiến độ thu tiền các dự án bị chậm làm tăng thời gian vay vốn.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ và hợp nhất giảm lần lượt 5,6 tỷ đồng và 10,9 tỷ đồng tương ứng mức giảm lần lượt 20,1% và 22% so với cùng kỳ nhờ việc Công ty đang tích cực triển khai các giải pháp tiết kiệm.

Trước đó, Fecon ban hành nghị quyết về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1.

Theo đó, HĐQT Fecon quyết định thực hiện chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành trái phiếu.

Tổ chức phát hành hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecoteck Việt Nam (Ecoteck) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1/2021/HĐ/FCN-Eco để cùng hợp tác thực hiện dự án với với Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng.

Qua đó, Ecoteck đại diện cho cả tổ chức phát hành và Ecoteck để hợp tác kinh doanh với Công ty Quốc Vinh Sóc Trăng để thực hiện dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng.

HĐQT giao, phân công, phân quyền cho ông Phạm Việt Khoa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Fecon để ký kết các hồ sơ liên quan để thực hiện công việc.

Thế Anh