Gelex (GEX) tiếp tục muốn mua lại hơn 470 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

22/11/2022 07:57 GMT+7
HĐQT Công ty CP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố Nghị quyết về việc mua lại trước hạn hàng loạt mã trái phiếu.

Công ty đã phê duyệt mua lại trước hạn toàn bộ lượng trái phiếu 1 và trái phiếu 1 đang lưu hành có mã mã trái phiếu BONDGEX/2020.01.

Cụ thể, lô trái phiếu 1, công ty dự kiến mua lại 648 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 64,8 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 với tổng mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 64,8 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023.

Lô trái phiếu 2, công ty dự kiến mua 1.303 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng 130,3 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành 23/7/2020, ngày đáo hạn 23/7/2023.

Lãi suất cố định của lô trái phiếu này 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ là tổng của lãi suất tham chiếu và 3,5%.

Thời gian dự kiến mua cả lô trái phiếu 1 và lô 2 từ ngày 28/11/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu. Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của Gex.

Như vậy, nếu mua thành công lô trái phiếu này, tổng giá trị mua lại 195,1 tỷ đồng.

Gelex (GEX) tiếp tục muốn mua lại hơn 470 tỷ đồng trái phiếu trước hạn - Ảnh 1.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố Nghị quyết về việc mua lại trước hạn hàng loạt mã trái phiếu.

Bên cạnh đó, GEX cũng dự kiến mua lại 777 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 77,7 tỷ đồng, mã trái phiếu TP.GEX.2020.01, thời gian dự kiến mua từ ngày 9/12/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.

Được biết, trái phiếu mã TP.GEX.2020.01 với mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành là 77,7 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/5/2023, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Thêm nữa, Gelex cũng thông qua kế hoạch mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã GEXH2124002, thời gian dự kiến mua lại ngày 23/12/2022.

Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đang lưu hành 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu mã GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng. Nếu mua thành công hai lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 277,7 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Liên quan đến GEX, mới đây bà Nguyễn Liên Hương, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu GEX để nâng sở hữu từ 654 cổ phiếu lên 1.000.654 cổ phiếu, tương ứng 0,12% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 21/10 đến 16/11.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc GEX vừa mua vào 10 triệu cổ phiếu GEX để nâng sở hữu từ 22,58% lên 23,75% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 4/5 đến 24/5.

Ngoài ra, bà Nguyễn Bích Hà, con gái ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT Gelex vừa mua xong 850.000 cổ phiếu như đăng ký để nâng sở hữu từ 0,024% lên 0,124% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 18/7 đến 20/7.

Trong quý III, GEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu thuần quý này có sự đóng góp chính từ mảng thiết bị điện với 3.339 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác của GELEX đều có sự tăng trưởng, đóng góp vào cơ cấu doanh thu như sau: mảng vật liệu xây dựng đạt 2.611 tỷ đồng, bất động sản và khu công nghiệp 628 tỷ đồng, năng lượng & nước sạch 362 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GELEX là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu GEX tăng 150 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.


An Vũ