Giá phân tăng 69%, DAP - VINACHEM báo lãi khủng quý thứ 4 liên tiếp sau chuỗi ngày lỗ

22/10/2021 17:14 GMT+7
Giá bán bình quân của DAP - VINACHEM (đã trừ chiết khấu) quý III/2021 hơn 13 triệu đồng/tấn, tăng 69% so với giá bán bình quân quý III/2020 (7,67 triệu đồng/tấn) và không phát sinh phí ủy thác xuất khẩu là nguyên nhân quan trọng giúp DAP - VINACHEM có lãi 4 quý liên tiếp.

Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (UpCOM: DDV) vừa chính thức công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Theo đó "ông lớn" của ngành phân bón tiếp tục có cú chuyển ngoạn mục từ kinh doanh lỗ sang lãi trước thuế quý III đạt 68 tỷ đồng kỳ này năm nay, 9 tháng đã vượt 134% kế hoạch năm...Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp DAP - VINACHEM kinh doanh có lãi.

Cụ thể, trong quý III, doanh thu thuần đạt 788 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp hơn cho phép tăng biên lợi nhuận gộp qua đó, lợi nhuận gộp tăng 110,8% đạt 117 tỷ đồng. 

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 84% và chi phí bán hàng giảm 27%. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế (cũng là lợi nhuận sau thuế) 68,4 tỷ đồng, đảo ngược ngoạn mục so với con số lỗ 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của DAP - VINACHEM đạt 2.158 tỷ đồng, tăng 84%; lãi sau thuế 159 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 40 tỷ đồng. DAP Vinachem thực hiện đạt 84% kế hoạch doanh thu và vượt 134% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

"Ông lớn" phân bón đầu tiên công bố từ lỗ chuyển sang lãi "khủng" nhờ giá phân bón tăng vọt - Ảnh 1.

Giá bán bình quân quý III của DAP - VINACHEM đạt 13 triệu đồng/tấn, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh CTV

Giải trình kết quả kinh doanh tăng vọt, DAP - VINACHEM cho biết, lợi nhuận kế toán sau thuế quý III/2021 đạt 68,4 tỷ đồng, trong khi quý III/2020 lỗ 6,8 tỷ đồng là do doanh thu tăng đến từ việc tăng giá bán sản phẩm. 

Giá bán bình quân của DAP - VINACHEM (đã trừ chiết khấu) quý III/2021 đã hơn 13 triệu đồng/tấn, tăng so với giá bán bình quân quý III/2020 gần 5,4 triệu đồng/tấn (giá bán bình quân quý III/2020: 7,67 triệu đồng/tấn). Mức tăng giá bán lên tới 69% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, dù chi phí đầu vào sản xuất thành phẩm tăng do các yếu tố chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao. Tuy nhiên, tỷ trọng tăng doanh thu thuần lớn hon tỷ trọng tăng giá vốn làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này tăng 61,3 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 110,79%.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt gần 3,7 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước là 3,2 tỷ đồng, chủ yếu là phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

Chi phí tài chính kỳ này được DAP - Vinachem báo cáo là 1,4 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước số tiền 7,2 tỷ đồng, chủ yếu là giảm lãi tiền vay ngân hàng do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, công ty ít phải sử dụng đến vốn vay ngân hàng. 

Cũng nhờ kinh doanh thuận lợi do giá phân bón tăng mà chi phí bán hàng kỳ này của doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước là 7,3 tỷ đồng, chỉ còn là 19,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm theo DAP - Vinachem, chủ yếu là do giảm phí ủy thác xuất khẩu (kỳ này công ty thực hiện xuất khẩu trực tiếp nên không phát sinh phí ủy thác xuất khẩu).

Trong quý III/2021, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, con số là 30,9 tỷ đồng. DAP - Vinachem giải thích, chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng chủ yếu là do công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi. 

Với kết quả kinh doanh thuận lợi trong 9 tháng, doanh nghiệp chỉ còn lỗ lũy kế 46 tỷ đồng, giảm so với mức 205 tỷ đồng đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý III, công ty có 242 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng mạnh so với con số 18 tỷ đầu năm. Khoản phải thu khách hàng tăng từ 168 tỷ đồng lên 218 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng nhẹ từ 218 tỷ lên 223 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tăng nợ vay ngắn hạn từ 50 tỷ đồng đầu năm lên 66,4 tỷ đồng và không vay dài hạn.

Nhờ lãi trong kỳ gần 159 tỷ đồng, qua đó lỗ sau thuê chưa phân phối trên Bản cân đối kế toán của DDV cuối quý III chỉ còn gần 46 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/10/2021, cổ phiếu DDV  đóng cửa ở mức 29.000 đồng/cp.

Nguyễn Phương