Giống cây trồng Miền Nam chuyển giao thị trường cho đơn vị khác khiến lợi nhuận quý IV giảm hơn 50%

25/01/2021 10:06 GMT+7
Phía SSC cho biết, trong quý IV năm nay do công ty thay đổi co cấu sản phẩm kinh doanh, thay đổi cơ cấu vùng miền, chuyển giao vùng thị trường 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long về cho đơn vị khác trong tập đoàn trực tiếp kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020. Theo đó, quý IV SSC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đồng loạt sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu thuần đạt 95 tỷ, giảm 50%; lợi nhuận gộp đạt 72 tỷ, giảm 51%; lợi nhuận thuần đạt 7 tỷ, giảm 68%; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ, giảm 61%; lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ, giảm 63%.

Doanh thu và lợi nhuận quý IV giảm sút hơn 50%, SSC vẫn hoàn thành kế hoạch năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính SSC

Phía SSC cho biết, trong quý IV năm nay do công ty thay đổi cơ cấu sản phẩm kinh doanh, thay đổi cơ cấu vùng miền, chuyển giao vùng thi trường 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long  về cho đơn vị khác trong tập đoàn trực tiếp kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của Giống cây trồng Miền Nam đạt 451 tỷ đồng, giảm 26%; lợi nhuận gộp đạt 101 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận thuần đạt 49 tỷ đồng, giảm 48%; lợi nhuận trước thuế đạt 51 tỷ đồng, giảm 45%; lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2019.

Năm 2020, SSC đặt kế hoạch doanh thu đạt 423 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, SSC đã vượt 7% kế hoạch doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của SSC đạt 489 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 299 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản phải thu (170 tỷ đồng), tiền và các khoản tương đương tiền (91 tỷ đồng). Tài sản dài hạn hơn 189 tỷ đồng.Quang Dân