Nafoods Group: Lợi nhuận năm 2020 tăng 32% nhờ chi phí bán hàng giảm

25/01/2021 08:56 GMT+7
Nafoods Group cho biết, kỳ này chi phí bán hàng giảm, bên cạnh đó, việc hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con kéo theo việc được hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã làm cho lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Nafoods Group: Lợi nhuận năm 2020 tăng 32% nhờ tiết giảm chi phí bán hàng - Ảnh 1.

Nafoods Group

Công ty Cổ phần Nafoods Group (HOSE: NAF) vừa  công bố báo cáo quý IV/2020 với doanh thu đạt 292 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019; giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh nên lợi nhuận gộp đạt hơn 65 tỷ đồng chỉ còn tăng 4% so với quý IV/2019; lợi nhuận thuần đạt gần 13 tỷ đồng, giảm 7%; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lươt đạt hơn 11 tỷ đồng và gần 13 tỷ đồng, lần lượt tăng giảm 16% và 24%.

Lũy kế năm 2020, NAF ghi nhận doanh thu đạt 1.205 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 32% so với thực hiện trong năm 2019.

Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 và lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhấp, phía NAF cho biết: "Kỳ này chi phí bán hàng giảm. Bên cạnh đó, việc hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con kéo theo việc được hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã làm cho lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Nafoods Group: Lợi nhuận năm 2020 tăng 32% nhờ tiết giảm chi phí bán hàng - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính NAF

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của  Nafoods Group đạt 1.530 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 819 tỷ lên 973 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở danh mục các khoản phải thu ngắn hạn khi chiếm tới 75%, tương ứng hơn 732 tỷ đồng; bên cạnh đó, hàng tồn kho đang có 178 tỷ đồng, đến từ nguyên vật liệu (30 tỷ đồng), chi phí sản xuất dở dang (53 tỷ đồng) và thành phẩm (77 tỷ đồng). Tài sản dài hạn là 577 tỷ đồng.

Tại ngày 3/12/2020, nợ phải trả của NAF hơn 791 tỷ đồng, chiếm phần nhiều là các khoản nợ ngắn hạn với hơn 602 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, tiền thân của Công ty cổ phần Nafoods Group là Công ty cổ phần TNHH Thành Vinh, được thành lập ngày 26/8/1995,, với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và phân phối nước giải khát.

Hiện, cơ cấu cổ đông lớn của Nafoods Group bao gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng sở hữu 51,37%, Endurance Capital Vietnam Ltd sở hữu 6,92%.

Quang Dân