Giữ vững thị trường xuất khẩu, Casumina (CSM) báo lãi hơn 79 tỷ đồng năm 2022, tăng 116,5%

27/01/2023 08:46 GMT+7
Lũy kế cả năm 2022, Casumina ghi nhận doanh thu đạt 5.320,6 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 79,1 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ.

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina; HoSE: CSM) đã công bố BCTC quý 4 và lũy kế năm 2022. Trong quý 4, CMS ghi nhận doanh thu đạt 1.203,7 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 3% so với cùng kỳ, xuống 138 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 131,3%, lên 18,83 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 30% lên 46,43 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 38% xuống 33,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,7 lần gần 33 tỷ đồng.

Kết quả, Casumina báo lãi sau thuế 29,2 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước

Lũy kế cả năm 2022, CSM ghi nhận doanh thu đạt 5.320,6 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 79,1 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ. Giải trình về kết quả kinh doanh, CSM cho rằng do công ty giữ vững, tận dụng cơ hội bán hàng, giữ vững thị trường xuất khẩu.

Giữ vững thị trường xuất khẩu, Casumina (CSM) báo lãi hơn 79 tỷ đồng năm 2022, tăng 116,5% - Ảnh 1.

BCTC của CSM

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.954,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 101 tỷ đồng, tăng 83% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận 101,7 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 100,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Cao su Miền Nam đạt 4.190 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn ghi nhận 2.998 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 64% xuống 28,1 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận 1.879,2 tỷ đồng, tăng 11%, chiếm 44,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.097,5 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 769,3 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận 2.888,6 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.737 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng nhẹ lên 2.142,6 tỷ đồng, chiếm 51% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu CSM đứng ở giá 14.500 đồng/cổ phiếu.


An Vũ