"Biến lớn" ở Casumina (CSM) - sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Lê Ngọc Quang và một thành viên HĐQT

18/04/2022 10:36 GMT+7
Sau 10 ngày công bố chương trình Đại hội thường niên 2022, Casumina bổ sung 2 nội dung miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là đại diện vốn của Vinachem và bầu bổ sung 2 thành viên theo danh sách đề cử của các nhóm cổ đông.

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, HoSE: CSM) vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ sau 10 ngày công bố tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2022. Theo đó, 2 nội dung quan trọng được bổ sung gồm sẽ miễn nhiệm ông Lê Ngọc Quang Chủ tịch HĐQT, ông Trần Thắng - thành viên HĐQT và bổ sung 2 thành viên thay thế.

Đi kèm bộ tài liệu bổ sung là 2 mẫu biên bản gồm: Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thắng và bầu bổ nhiệm 2 thành viên thay thế. Được biết, 2 thành viên sẽ miễn nhiệm này là đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Năm 2022, Casumina lên kế hoạch doanh thu đạt 4.954 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 83% so với thực hiện năm 2021. Mức cổ tức cho năm 2022 sẽ được ủy quyền cho HĐQT Casumina quyết định chi trả sao cho phù hợp với kết quả kinh doanh của công ty.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động sản xuất công nghiệp dự kiến đạt hơn 4.997 tỷ đồng, tăng 12% (nội địa chiếm 52%, còn lại đến từ xuất khẩu) và doanh thu kinh doanh hơn 2.390 tỷ đồng, tăng 21%.

Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp 2022 dự kiến đạt gần 4.728 tỷ đồng và kim ngạch xuất nhập khẩu gần 198 triệu USD.

Theo CSM, với dự án đầu tư lốp nâng công suất lên 600 ngàn chiếc/năm, Công ty sẽ tạm dừng nội dung này trong điều kiện sản lượng tiêu thụ chưa đạt đến công suất giai đoạn 1 là 350 ngàn chiếc/ năm. Tuy nhiên, sẽ tùy thuộc vào diễn biến thị trường để làm việc với đơn vị chủ quản (Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam) về dự án trên.

Thêm nữa, Casumina sẽ đầu tư, tăng năng suất lao động đối với các nhóm sản phẩm hiện có và tiếp tục đầu tư các thiết bị nhỏ, lẻ để hoàn thiện một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất lốp xe máy, săm xe máy, lốp tô tô Bias, săm ô tô.

Về kết quả kinh doanh 2021, doanh thu của đơn vị này là 4.840 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, vượt 7% so với kế hoạch 2021 mà HĐQT đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng, bằng 49% so với năm trước. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 3% bằng tiền mặt.


O.L