Gỗ Thuận An (GTA) chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8,5% bằng tiền mặt

24/05/2022 15:39 GMT+7
Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 850 đồng.

Ngày 9/6 tới đây, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 850 đồng. 

Như vậy, với 9,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gỗ Thuận An sẽ chi khoảng 8,36 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/6/2022.

Xét về tình hình kinh doanh, Gỗ Thuận An mới đây công bố báo cáo tài chính riêng lẻ trong quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 138 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 14,5% lên 125,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 12,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 11,6% xuống 4,2 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 4,8% xuống 2,8 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18% lên 2,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác tăng gần 40% lên 1,1 tỷ đồng, trong khi chi phí khác giảm 98,6% xuống chỉ còn 2,9 triệu đồng kéo theo lợi nhuận khác lên 1,1 tỷ đồng, tăng 61,5%.

Kết thúc quý I/2022, Gỗ Thuận An báo lãi 5,1 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ Gỗ Thuận An, trong kỳ phát sinh lợi nhuận khác lên 1,1 tỷ đồng từ thanh lý tài sản đã hết khấu hao và không còn sử dụng dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý I/2022 tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Gỗ Thuận An đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh cao hơn so với năm 2021 từ 5 - 10%. Cụ thể, GTA phấn đấu tổng doanh thu đạt gần 570 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt hơn 17,1 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức phấn đấu thực hiện 11%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu GTA đứng ở mức 14.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2,68%.


Ong Lý