Gỗ Thuận An: Nhờ chính sách kích cầu lợi nhuận Quý III tăng 56,5%

15/10/2020 10:07 GMT+7
Gỗ Thuận An cho biết, trong quý III doanh thu bán hàng tăng cùng với lãi suất tiền vay giảm để kích cầu doanh nghiệp sau dịch Covid – 19 dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty tăng đột biến.

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, trong kỳ doanh thu thuần đạt 171 tỷ đồng, tăng 48,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của công ty, GTA ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao, một phần đến từ chính sách giảm lãi suất vay để kích cầu doanh nghiệp sau dịch Covid-19. Trong kỳ chi phí lãi vay đã tiết kiệm được 1 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 424,3 tỷ đồng, giảm 17,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng đạt 1.227 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của GTA đạt 405,2 tỷ đồng, giảm 26,5% so với hồi đầu năm chủ yếu do đầu tư ngắn hạn khác (tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng) gảm 91 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 88 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vay và nợ thuê ngắn hạn của GTA đã giảm từ 256 tỷ đồng xuống 183,3 tỷ đồng.   

Thanh Giang