GTNFoods (GTN): Lợi nhuận giảm 22,1%, cả năm không hoàn thành mục tiêu

25/01/2022 07:38 GMT+7
Năm nay GTNFoods không hoàn thành kế hoạch doanh thu và chỉ đạt được 87,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty CP GTNFoods (HoSE: GTN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV /2021.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý IV đạt 719,9 tỷ đồng tăng 5,6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp tăng 2% đạt 215 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 30,8% xuống 29,8%.

Doanh thu tài chính đạt 38,2 tỷ đồng, giảm 17,1%, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,2%, tương ứng giảm 3,9 tỷ đồng về 177,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

GTNFoods (GTN): Lợi nhuận giảm 22,1%, cả năm không hoàn thành mục tiêu - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính quý IV của GTN.

Công ty cho rằng, lợi nhuận giảm trong kỳ chủ yếu do doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ không phát sinh chi phí tài chính.

Lũy kế cả năm, doanh thu tăng 4% lên 2.029 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 13% xuống 214 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 20% xuống 83 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng. Như vậy, năm 2021 GTNFoods không hoàn thành kế hoạch doanh thu và chỉ đạt được 87,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối năm, GTNFoods có 2.547 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng thêm 1.265 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 54% tổng tài sản. Đây là khoản tiền gửi kỳ hạn không quá 12 tháng hưởng lãi suất từ 4,7% đến 6,8%/năm (cùng kỳ năm trước hưởng lãi 5,5% đến 7,8%/năm).

Ngược lại, khoản tiền và tương đương tiền giảm từ 967 tỷ đồng xuống 178,2 tỷ đồng, hàng tồn kho và các khoản đầu tư tài chính, tài sản ngắn, dài hạn khác giảm. GTNFoods có khoản vay ngắn hạn 77 tỷ đồng và không vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu ở mức 4.141 tỷ đồng, chiếm 88% tổng nguồn vốn.

Mặc dù vậy, lỗ luỹ kế tính tới 31/12/2021 của công ty vẫn là 215,2 tỷ đồng, tăng so với đầu năm lỗ luỹ kế là 138 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/1, cổ phiếu GTN đứng ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu.


O.L