HAGL (HAG) báo lãi đột biến quý II/2022

01/08/2022 17:02 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, HAGL báo lãi 273,3 tỷ đồng, tăng 254,6% (gấp 3,5 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố BCTC chính quý II với doanh thu ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.233 tỷ đồng, tăng gần 127% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, doanh thu từ trái cây chiếm tỷ trọng đạt 643 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng so với quý II.2021. Doanh thu từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ tăng 175 tỷ đồng so với quý II.2021. Doanh thu từ bán thịt heo là 260 tỷ đồng doanh thu, tăng 70 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng 474 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng. Biến động chủ yếu là từ giá vốn bán trái cây tăng 244 tỷ đồng, giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 199 tỷ đồng lên 327 tỷ đồng, giá vốn bán heo tăng 31 tỷ đồng lên 193 tỷ đồng.

Cũng theo giải trình từ doanh nghiệp, doanh thu tài chính giảm 23 tỷ đồng còn 106 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 660 tỷ đồng, lên 834 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do tập đoàn đã trích lập dự phòng khoản đầu tư vào nhóm HAGL Agrico đồng thời lỗ chênh lệch tỷ giá cũng tăng cao.

Kết thúc quý II/2022, HAGL báo lãi 273,3 tỷ đồng, tăng 254,6% (gấp 3,5 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

HAGL (HAG) báo lãi đột biến quý II/2022 - Ảnh 1.

BCTC của HAG

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HAG đạt doanh thu thuần 2.036 tỷ đồng, lãi sau thuế 531 tỷ đồng, tăng 629%  (gấp 64 lần) so với cùng kỳ.

Năm 2022, HAGL đặt kế hoạch doanh thu hơn 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm công ty hoàn thành 47% chỉ tiêu lợi nhuận năm và hơn 42% mục tiêu doanh thu cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HAGL đạt 19.254 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Chiếm lớn nhất là phải thu ngắn hạn là 5.874 tỷ, trong đó khoản phải thu về cho vay là 4.454 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có gần 2.462 tỷ đồng phải thu về cho vay dài hạn.

Tổng nợ vay của HAGL là 9.021 tỷ đồng, chiếm 47% nguồn vốn và gấp 1,94 lần vốn chủ sở hữu.

Tại ngày 30/6, dư nợ trái phiếu là 6.440 tỷ đồng, trong đó khoản trái phiếu dài hạn là 5.146 tỷ còn 1.294 tỷ đồng là đến hạn trả trong vòng một năm.

Khoản dư nợ ngân hàng cuối quý II là 2.461 tỷ đồng, gồm 815 tỷ của Sacombank, VPBank 500 tỷ, Eximbank 598 tỷ, 294 tỷ của TPBank, 254 tỷ Liên doanh Lào Việt. Chi tiết về lãi suất và thông tin tài sản đảm bảo không được công bố chi tiết. 6 tháng đầu năm, tổng chi phí lãi vay của HAGL lên tới 330 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu HAG tăng 1,79% lên 11.350 đồng/cp.

An Vũ